Officiant

Officiantsgruppen var en gruppe af befalingsmænd i Danmark 1922-1951.

IndførelseRediger

I 1922 blev sergenter og oversergenter underofficerer af reserven; de måtte, hvis de ville fastansættes, lade sig uddanne til officianter. Der var fire grader: officiant, overofficiant, stabsofficant, korpsofficiant. Officianter m.v. var ikke officerer, men en gruppe befalingsmænd, ligestillet med officerer. De var specialt uddannet i f.eks. gymnastik, skydning, ridning m.v.

Gradstegn og rangRediger

Gradstegnene var:

  • officiant: 1 barre (ligestillet med sekondløjtnant)
  • overofficiant: 1 barre og 1 roset (ligestillet med løjtnant af reserven)
  • stabsofficiant: 2 barrer (ligestillet med premierløjtnant)
  • korpsofficiant: 2 barrer og 1 roset (efter kaptajn af reserven)

AfløsningRediger

Officianterna afløstes i 1951 af fenrikker og overfenrikker af fenriksgruppen og officerer af specialgruppen.

Fastansatte underofficerer, officianter m.v.Rediger

1785-1867 1867-1922 1922-1951 1951-1963 1963-1969
- - Korpsofficiant 1. grad Kaptajn af specialgruppen Major (S)
- - Korpsofficiant 2. grad Kaptajnløjtnant af specialgruppen Kaptajn (S)
Overkommandersergent Stabssergent Stabsofficiant Premierløjtnant af specialgruppen Premierløjtnant (S)
Kommandersergent Oversergent Overofficiant Overfenrik af fenriksgruppen Overfenrik
Sergent Sergent Officiant Fenrik af fenriksgruppen Fenrik