Officiantsgruppen var en gruppe af befalingsmænd i det danske militær i perioden 1922-1951.

Indførelse redigér

I 1922 blev sergenter og oversergenter underofficerer af reserven; de måtte, hvis de ville fastansættes, lade sig uddanne til officianter. Der var fire grader: officiant, overofficiant, stabsofficant, korpsofficiant. Officianter m.v. var ikke officerer, men en gruppe befalingsmænd, ligestillet med officerer. De var specialt uddannet i f.eks. gymnastik, skydning, ridning m.v.

Gradstegn og rang redigér

Gradstegnene var:

  • officiant: 1 barre (ligestillet med sekondløjtnant)
  • overofficiant: 1 barre og 1 roset (ligestillet med løjtnant af reserven)
  • stabsofficiant: 2 barrer (ligestillet med premierløjtnant)
  • korpsofficiant: 2 barrer og 1 roset (efter kaptajn af reserven)

Afløsning redigér

Officianterne afløstes i 1951 af fenrikker og overfenrikker af fenriksgruppen og officerer af specialgruppen.

Fastansatte underofficerer, officianter m.v. redigér

1785-1867 1867-1922 1922-1951 [1] 1951-1963 1963-1969 1969
- - Korpsofficiant 1. grad Kaptajn af specialgruppen Major (S) Major
- - Korpsofficiant 2. grad Kaptajnløjtnant af specialgruppen Kaptajn (S) Kaptajn
Overkommandersergent Stabssergent Stabsofficiant Premierløjtnant af specialgruppen Premierløjtnant (S) Premierløjtnant
Kommandersergent Oversergent Overofficiant Overfenrik af fenriksgruppen Overfenrik Løjtnant
Sergent Sergent Officiant Fenrik af fenriksgruppen Fenrik Sekondløjtnant

Eksterne kilder/henvisninger redigér

  1. ^ Marineministeriet (1923). Haandbog for Søværnet 1923, Kjøbenhavn, s. 115.