Åbn hovedmenuen

Omsætning refererer indenfor regnskabsvæsen til en virksomheds salg målt i det enkelte lands valuta. Omsætning byder på to problemer – hvornår den indregnes og med hvilken værdi.

I praksis indregnes omsætning i de fleste virksomheder i takt med afsætningen defineret som levering (risikoens overgang). Projektvirksomheder vil dog kunne vælge at indregne omsætningen i takt med projektets fremdrift.

I virksomhedens regnskab medtages øverst i resultatopgørelsen en nettoomsætning, som omfatter (årsregnskabsloven, bilag 1 pkt. C. 11):

Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinære aktiviteter med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.

Omsætning kan i enklere virksomheder måles som antallet af solgte produkter gange prisen.

ReferencerRediger

  Der er få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel. Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.