Et omsætningsaktiv er den del af en virksomheds aktiver, der ikke er anlægsaktiver. På en virksomheds balance opdeles aktiverne typisk i de to overordnede grupper anlægs- og omsætningsaktiver. Omsætningsaktiver er likvide aktiver, der hurtigt kan realiseres. De kaldes også kortfristede aktiver.[1]

Omsætningsaktiver kan opdeles i fire overordnede grupper:[2]

  1. Varebeholdninger
  2. Tilgodehavender
  3. Værdipapirer og kapitalandele
  4. Likvide beholdninger

Varelagre er mindre likvide end de tre øvrige tre grupper, hvorfor de i nogle sammenhænge ikke medtages.

Omsætningsaktiver indgår blandt andet i det finansielle nøgletal likviditetsgrad, der måler virksomhedens umiddelbare evne til at betale sin kortfristede gæld.[3]

  1. ^ Omsætningsaktiver. Fra dineros hjemmeside, dateret 3. september 2019, besøgt 26. oktober 2019.
  2. ^ J. Dahlhoff, H. Grell og B.F. Henningsen (2002): Opslagsordet regnskabslov. Erhvervsøkonomisk minilex. 4. udgave, Gyldendal.
  3. ^ J. Dahlhoff, H. Grell og B.F. Henningsen (2002): Opslagsordet likviditetsgrad. Erhvervsøkonomisk minilex. 4. udgave, Gyldendal.