Et anlægsaktiv er noget en virksomhed ejer eller på anden måde kontrollerer. Anlægsaktiverne udgør sammen med omsætningsaktiverne virksomhedes aktiver, som indgår i balance.

Mange anlægsaktiver har en begrænset brugstid – det gælder dog ikke undtagelsesfrit, f.eks. jord kan i reglen anvendes uendeligt. Disse aktiver med begrænses brugstid værdireguleres over denne ved afskrivninger i de enkelte år.

I den danske årsregnskabslov defineres anlægsaktiver som (bilag 1 pkt. C.2)

Aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden

- det er altså hensigten som afgør, om der er tale om et anlægsaktiv. Loven fastsætter ligeledes (bilag 2), at anlægsaktiverne skal underopdeles i:

  • Imaterielle anlægsaktiver
  • Materielle anlægsaktiver
  • Finansielle anlægsaktiver

Der er i § 43 et krav om, at de imaterielle og materielle anlægsaktiver skal afskrives systematisk.

Kilder redigér

  • S. Nielsen/L. Mourier/H. Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk-engelsk. Thomson (2004) – ISBN 87-619-0907-6
  • S. Nielsen/L. Mourier/H. Bergenholtz: Regnskabsordbogen engelsk-dansk. Thomson (2007) – ISBN 978-87-619-1918-2