Ordstammen er i grammatik betegnelsen for den del af et ord, der bærer den leksikalske betydning. Til ordstammen kan for bøjede ords vedkommende (fx substantiver, verber) tilføjes bøjningsendelser (fleksiver) eller afledningsendelser.

Eksempler på ordstammer

redigér

Substantiv

redigér

et hus; stamme: hus; bøjningsformer med bøjningsendelser: hus-et, hus-e, hus-ene, hus-ets, hus-enes etc.

Ex.: Husets tag var blæst væk. Hus-et-s: stamme + fleksiv for bestemt form + fleksiv for ejefald (genitiv)

at huse; stamme: hus; imperativ: hus; infinitiv: hus-e; præsens aktiv: hus-er; præsens passiv: hus-es etc.

Ex.: Kroen husede os de næste dage. Hus-ede: stamme + præteritum-endelse

Se også

redigér