Pacht & Crone

dansk grafisk virksomhed

Pacht & Crones Illustrationsetablissement var en dansk grafisk virksomhed, specialiseret i heliotypi, grundlagt i 1879 af fotograf Jacob Ulrik Hilmar Crone (1854-1923), der indtil da drev fotografisk atelier.

Pacht & Crone, Admiralgade 28 i København .

Oprindelsen til virksomheden skal findes i året 1874, hvor det efter flere års uafbrudte forsøg lykkedes genremaleren Laurids Vilhelm Pacht (1843-1912) at udvikle en egen fremstillingsmåde til mekanisk gengivelse af tegninger, træsnit, kobberstik m. m., heliotypien, til en sådan fuldkommenhed, at den lader sig bruge i det praktiske liv.

I 1880 løste Crone borgerskab som illustrations- og bogtrykker, for sammen med genremaler Pacht at fortsætte med reproduktion af lystryk, litografi og klichéer. Pacht udtrådte i 1885, og Giovannino von Huth blev knyttet til virksomheden. Ved hans død i 1917 overtoges firmaet af sønnen, fotograf Johan Frederik von Huth (1885-1961), der var indtrådt i firmaet i 1900, og boghandler Oscar Andre Riis (død 1922). Efter Riis' død var von Huth eneindehaver.

Firmaet lå i Admiralgade 28 i København.

Kilder redigér

 Denne artikel er mærket geografiske koordinater mangler og der er defineret et hovedkvarter
Pt. kan skabelonen, som sættes denne besked, ikke håndtere geografiske koordinater på et hovedkvarter. Men der arbejdes på sagen. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.