Parade er et festligt eller højtideligt optog hvori som regel uniformerede personer er opstillet i formation eller marcherer med musikledsagelse, faner eller lignende ofte til ære for en person eller en institution eller i anledning af en historisk begivenhed. Ofte som en militær opvisning, foran for eksempel generaler og politiske ledere.

Parade 6. juli 2014 i Fredericia foran Krigergravene ved Trinitatis Kirke i anledning af årsdagen for Udfaldet fra Fredericia.