Parallelforbindelse

elektrisk kredsløb

Parallelforbindelser refererer til at to eller flere komponenter i et elektrisk kredsløb er forbundet over for hinanden. Dvs. at strømmen deler sig op, og komponenterne oplever derfor ikke den fulde strømstyrke. Til gengæld er spændingsfaldet det samme for alle komponenter.

Parallelforbundne lamper. I princippet er alle forbrugere koblet på lysnettet parallelforbundne.

Dette står i kontrast til serieforbindelser, hvor den samme strøm løber igennem alle komponenter.

Modstand redigér

Et simpelt kredløb kan fx bestå af en strømkilde og to parallelforbundne modstande 1 og 2.

 
To parallelforbundne modstande.

Det gælder da, at den totale strømstyrke er sumnen af de enkelte strønstyrker gennem modstandene:

 

Spændingen er dog den samme:

 

Da spændingen er strømstyrke gange modstand

 

Gælder det for parallelforbindelsen, at

 

Den samlede modstand er derfor givet ved

 

Eller

 

For et generelt kredsløb med   parallelforbundne modstande er den samlede modstand tilsvarende

 

Ved ens modstande er erstatningsmodstanden bare den enkelte modstandsværdi delt med antallet af modstande.

  Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.