Patientforeningen

Patientforeningen er en dansk patientforening, som arbejder for patienters interesser uanset sygdommens art.[1]

Foreningen bør ikke forveksles med Danske Patienter, som er en paraplyorganisation for danske patientforeninger.

ReferencerRediger

 Denne artikel er for kort
Dette opslag er for kort og indeholder for lidt formatering. Det bør snarest muligt udvides til en artikel eller indskrives i en eksisterende artikel.
Husk at fjerne skabelonen hvis opslaget udvides.