Portal:Nederlandene/Nederlandene eller Holland

NavneskikRediger

Landet vest for Tyskland og nord for Belgien hedder officielt Nederlandene (nederlandsk: Nederland), men i Danmark kaldes landet i daglig tale for Holland.

Det egentlige Holland omfatter kun de to provinser Noord-Holland (Nord-Holland) og Zuid-Holland (Syd-Holland) (tidligere provinsen Holland). I Noord-Holland og Zuid-Holland ligger de vigtige byer Amsterdam, Rotterdam, Haag, Leiden, Delft, m.fl. og de kom til at dominere hele landets økonomi og handel.

I flere lande, herunder Danmark, blev Holland synonymt med Nederlandene, mens andre lande, som Norge og Sverige, anvender Nederland eller Nederländerna. På nederlandsk skelner man konsekvent mellem Holland (de to hollandske provinser) og Nederlandene (hele landet). Den forkortede form Nederland bruges stort set ikke på dansk (men er dog med i Retskrivningsordbogen). De fleste nederlændere opfatter det som ukorrekt at kalde deres land Holland, og også flamlændere protesterer over at deres nederlandske sprog benævnes hollandsk.

En EU-vejledning for udformning af EU-publikationer fastsætter, at landets almindelige geografiske navn skal angives som Nederlandene, og det officielle, protokollære navn som Kongeriget Nederlandene, i dansksprogede EU-publikationer. Vejledningen anfører i en note: "Brug »Nederlandene«, ikke »Holland«, som kun er en del af Nederlandene (består af to provinser)."

Problematikken er et pars pro toto, dvs. at man kalder en delmængde for en helhed. Problematikken kan sammenlignes med England kontra Storbritannien.

Det Danske Sprognævn bruger nu om dage også Nederlandene: