Portal:Sport/Sportsportal/Kategorier

Soccerball current event.svgDenne artikel eller sektion om sport er forældet eller ikke opdateret.
Se artiklens diskussionsside eller historik.
Clockimportant.svg

Denne del af projektsiden for sportsportalen omhandler kategoriseringen af sportsartikler og er dermed en beskrivelse af kategoristrukturen under hovedkategorien Sport.

Næsten alle links herunder er links til kategorier. I alle disse er Kategori-navnerummet ikke synligt i linket.

IntroduktionRediger

Følgende introducerer denne artikel, motivationen herfor, formålet hermed samt hvorledes den læses og forstås. Først introduceres hvordan, der kategoriseres, og sidenhen hvorfor.

MotivationRediger

Nedenstående er et oplæg og ikke udført i praksis i alle afskygninger endnu. Det er primært inspireret af den velorganiserede hollandske kategorisering af sportsartikler. Men der er også udvidelser i forhold til denne (hvorfor kun være lige så gode og ikke bedre?) fra både vores egen eksisterende kategorisering samt fra den engelske, tyske og svenske.

FormålRediger

Alt i alt skitserer nedenstående hvordan kategorisystemet helst skal se ud, når vi er nået dertil, at vi har titusindvis af artikler inden for sport. Der går dog meget lang tid før vi er der, så ind til da vil mange af nedenstående tiltag blot blive indført, efterhånden som der kommer mange artikler i nogle kategorier.

Teknisk hierarkiRediger

Generelt kan der kategoriseres to ting. Artikler kan kategoriseres i en kategori, og en kategori kan kategoriseres i en anden kategori. Dette opbygger et hierarki af kategorier, men det er ikke et klassisk træ, da en kategori godt kan have flere forældre. Dette skaber et system, hvor kategorier i forhold til hinanden bliver underkategorier henholdsvist overkategorier. En kategori kan logisk nok være en eller flere kategoriers overkategori og samtidig selv være underkategori til en eller flere kategorier.

For eksempel kan man have et system med følgende 6 kategorier:

Datastrukturen for den mest logiske hierarkiske inddeling af disse kategorier vil i så fald se ud som:

 
Læg mærke til at ovenstående kategorier er navngivet som Danske sportsfolk, hvilket er en fejl efter en diskussion på Landsbybrønden. Fremover skal sådanne kategorier navngives Sportsfolk fra Danmark. Se indlægget i brønden for begrundelse.

Kategorihierarkiet kan faktisk være cyklisk. Altså man ville kunne give Kategori:Sportsfolk en overkategori, som også var en underkategori til samme kategori. Faktisk kan en kategori være sin egen overkategori (og dermed sin egen underkategori). Dog frarådes cykliske strukturer (både direkte og gennem flere kategorier) på det kraftigste, og det vil da heller ikke give mening nogen steder – og vil selvfølgelig ikke blive brugt i det nedenstående.

Rent teknisk bruges samme notation til at putte en artikel i en kategori og til at putte en kategori i en kategori. Det gøres ved at lave et wikilink til kategorien:

[[Kategori:Sportsfolk]]

Dette vil indsætte artiklen eller kategorien med denne tekst i den angivne kategori. Vil man lave et link til kategorien (for eksempel som ovenstående links til kategorier), så gøres det ved at placere et kolon forrest:

[[:Kategori:Sportsfolk]]

Så vil artiklen ikke komme i kategorien, men blot lave et link til kategorien.

SorteringsnøgleRediger

Når man placerer en artikel i en kategori, så vil den blive listet på kategorisiden under "Artikler". Tilsvarende vil kategorier i kategorien bliver listet under "Underkategorier". Både artikler og underkategorier vil som standard blive listet efter første bogstav og herinden for sorteret alfabetisk.

En given kategori (for eksempel Kategori:Fodbold) kan indeholde følgende 4 artikler:

Samt følgende 3 underkategorier:

Så vil den komme til at se ud som:

Her er det jo lidt mærkeligt, at artiklen om Fodbold ikke ligger øverst i kategorien af samme navn. Ligeledes vil alle underkategorierne, der starter med "Fodbold" jo alle blive sorteret under "F", hvilket igen er upraktisk. Smartere ville det være, hvis artiklen fodbold kunne blive sorteret alle øverst før alle de andre artikler, samt hvis underkategorierne kunne sorteres efter den del, der kom efter "Fodbold".

Hvis en artikel eller kategori skal komme øverst i listen over artikler eller underkategorier, så laves det ved at bruge et blanktegn (et almindelig mellemrum, " ") som sorteringsnøgle som:

[[Kategori:Fodbold| ]]

Så vil artiklen eller kategorien blive topsorteret i listen på den tilhørende kategoriside.

Tilsvarende kan man angive enhver anden nøgle efter "|", som så bruges som sorteringsnøgle – for eksempel for at få sorteret Kategori:Fodboldtrænere efter "Trænere":

[[Kategori:Fodbold|Trænere]]

Læg mærke til at T'et skal være stort. Ellers sorteres efter et lille "t", hvilket vil give et helt andet resultat.

Altså skal ovenstående artikler og kategorier indsættes i Kategori:Fodbold som:

Hvilket vil give:

Konceptuelt hierarkiRediger

En ting er hvordan der rent teknisk kategoriseres og hvilke muligheder det giver. En anden ting er hvorfor.

Det kan besvares med følgende to formål:

 1. Hvis man vil vide mere om et emne, kan man finde kategorien hørende til emnet og følge alle links til artikler og underkategorier.
 2. Hvis man læser en artikel om et emne, og vil finde beslægtede emner, kan man kigge i en af artiklens kategorier, og derigennem finde ligestillede emner.

Som et korollar heraf fås, at hvis man kigger på en kategori, og vil finde relaterede kategorier, så kan man kigge i en af kategoriens overkategorier og derigennem finde ligestillede kategorier.

Dette foranlediger at skrive en hjælpevejledning til de seks spørgsmål:

 1. Hvilke kategorier skal en artikel have?
 2. Hvordan skal artikler sorteres i en kategori?
 3. Hvilke overkategorier skal en kategori have?
 4. Hvordan skal underkategorier sorteres i en kategori?
 5. Hvornår bør en kategori deles op i underkategorier?
 6. Hvornår bør underkategorier til en kategori samles i en mellemkategori?

Disse følger herunder – sidstnævnte to spørgsmål besvares først.

Under- og mellemkategoriseringRediger

En kategori bør opdeles, hvis den har for mange artikler eller underkategorier.

Hvornår der er for mange artikler kan være ret svært at definere, og den bør selvfølgelig kun underopdeles i underkategorier, hvis der rent faktisk er en logisk opdeling. For eksempel kan man forestille sig alle danske atleter samlet i Atleter fra Danmark. På et tidspunkt kan der dog meget vel komme flere hundrede artikler heri. Når dette sker er det jo meget logisk at opdele kategorien i:

Og så videre – altså underkategorisering efter sportsgren (inden for atletik).

Tilsvarende, hvis der er mange underkategorier – især hvis det er underkategorisering efter forskellige emner – så kan det betale sig at indsætte mellemkategorier. Hvis vi for eksempel forestiller os danske atleter underinddelt med for eksempel 10-20 kategorier til underinddeling efter sportsgren, men samtidig også med en underinddeling efter resultater med for eksempel:

Så kan det være lidt svært at finde rundt mellem kategorierne - hvilke hører til hvor?

Her ville det være oplagt, at Atleter fra Danmark kun indeholdt to underkategorier, der hver indeholdt de resterende:

Så er systemet enkelt og lige til at finde rundt i. Kigger man på Kuglestødere fra Danmark, så finder man gennem overkategorien nemt frem til relaterede kategorier, men vil man ud og finde danske atleter efter resultater, så skal man et niveau længere ud.

ArtikelkategorierRediger

En artikel skal sorteres med så mange forskellige kategorier, som ikke er hinandens direkte efterfølgere. Dette forklares bedst med et eksempel:

Javier Sotomayor (der er blevet kategoriseret efter principperne i denne vejledning) er en sportsmand fra Cuba, der dyrker atletik – nemlig højdespring. Han har deltaget i to olympiader og har vundet guld i den ene (i højdespring) og sølv ved det andet. Samtidig har han både indendørs- og udendørs-verdensrekorden for højdespring. Samtidig har han været udsat for en dopingsag. Alle disse fakta kan bruges til at sortere efter, for man kan jo forestille sig, at en besøgende gerne vil finde andre cubanske sportsfolk, andre højdespringere, andre verdensrekordholdere, andre olympiadedeltagere, andre dopingmistænkte/-dømte og så videre.

Hvis kategoriseringen var helt ekstrem kunne man forestillet sig ovenstående person puttet i så få kategorier som:

De tre førstenævnte kategorier er generelle nok – man kan forestille sig ret mange sportsfolk placeret i hver af disse. Men den sidste er jo helt gal. For det første vil der jo altid kun være en, måske to, verdensrekordholdere inden for højdespring, og herunder vil en underkategorisering efter nationalitet slet ikke give mening. I stedet ville det give mere mening af inddele ham som en cubansk højdespringer samt verdensrekordholder inden for atletik. Eller måske generaliseret lidt yderligere som en cubansk atlet samt højdespringer – der er jo nok ikke mange cubanske højdespringere når det kommer til stykket. Alt i alt får vi en fordeling, der lyder:

Alle disse kategorier kan man forestille sig vil indeholde mindst 5 og næppe over 1000 underartikler.

Man kunne forestille sig at man yderligere tilføjede kategorierne:

Men alle disse kategorier vil være dækket af en eller flere af ovenstående. Altså de vil være (direkte eller indirekte) overkategori til en eller flere af ovennævnte kategorier. Dette er hvad der menes med, at kategorierne ikke må være hinandens efterfølgere. Dog kan en artikel meget vel placeres i sidestillede kategorier – for eksempel kan man forestille sig en atlet fra USA placeret i (blandt andet) alle følgende fire kategorier:

Disse kategorier vil nemlig ligge sidestillet (sandsynligvis i Atleter fra USA), men ikke være direkte efterfølgere til hinanden.

Eneste undtagelse hertil er hovedemnet for en kategori. For eksempel vil artiklen om Fodbold være placeret topsorteret (se næste afsnit) i Kategori:Fodbold men den vil samtidig være med i overkategorien til denne kategori – nemlig (blandt andet) Kategori:Boldspil. Her vil den ligge normalsorteret.

ArtikelsorteringRediger

Artiklerne i en kategori bør sorteres efter artiklens forbogstav. Dog, en af de sædvanligste undtagelser hertil er personer, der altid skal sorteres efter efternavn. For eksempel vil ovenstående kategorisering for Javier Sotomayor implementeres som:

[[Kategori:Guldmedaljevindere ved sommer-OL i 1992|Sotomayor, Javier]]
[[Kategori:Sølvmedaljevindere ved sommer-OL i 2000|Sotomayor, Javier]]
[[Kategori:Olympiadedeltagere fra Cuba|Sotomayor, Javier]]
[[Kategori:Verdensrekordholdere inden for atletik|Sotomayor, Javier]]
[[Kategori:Dopingmistænkte eller -dømte sportsfolk|Sotomayor, Javier]]
[[Kategori:Højdespringere|Sotomayor, Javier]]
[[Kategori:Atleter fra Cuba|Sotomayor, Javier]]

Her skal man dog være opmærksom på, hvad der rent faktisk er efternavnet, for blandt andet ved kinesiske personer vil efternavnet som oftest komme først og disse skal derfor ikke have en speciel sorteringsnøgle men blot ligge normalsorteret.

Andre undtagelser kunne for eksempel være artiklerne i kategorien om VM i fodbold. Her vil der ligger artiklerne VM i fodbold 1998, VM i fodbold 2002, VM i fodbold 2006 og så videre. Hvis alle disse blev sorteret efter forbogstavet, så ville alle artikler jo ligge under "V". Mere logisk ville det nok være at sortere dem efter årstal, så de ville ligge sorteret under henholdsvist "1" og "2" alt efter årstallet. I praksis vil det selvfølgelig give samme rækkefølge, men sorteringsnøglen "V" er ikke særligt sigende.

Brug af topsortering (altså sortering øverst i artikellisten i kategorien) er forbeholdt emner direkte relateret til kategorien mere end det er en artikel "under" kategorien. For eksempel vil artiklen Fodbold være topsorteret i Kategori:Fodbold, og i Kategori:Fodboldspillere kan artikler som Fodboldspiller, Berømte fodboldspillere og tilsvarende være topsorteret.

Som nævnt i ovenstående vil en kategori, der direkte har samme navn eller er genstand for kategoriens indhold som regel altid være topsorteret i kategorien samt normalsorteret i samtlige overkategorier til kategorien.

OverkategorierRediger

En kategori skal helst have mindst 2 overkategorier. Især for klassisk hierarkiske kategorier er de to overkategorier oplagt. Nogle eksempel:

Når man komme ud i kanten af sportsbegrebet vil kategorier uden for sportsverdenen komme på tale:

Dog vil der nogle gange være nogle tværkategorier. For eksempel placeres kategorien Tennis i Boldspil, Ketchersport, Olympiske discipliner, Individuelle sportsgrene og muligvis andre.

KategorisorteringRediger

Listen af underkategorier i en kategori skal helst liste kategorier på samme konceptuelt hierarkiske niveau (som beskrevet tidligere i afsnittet om mellemkategorisering). Nogle kategorier vil dog have underkategorier på et andet "niveau".

For eksempel vil Sportsfolk efter nationalitet liste Danske sportsfolk, Sportsfolk fra Tyskland, Sportsfolk fra Spanien og så videre. Men der vil også være underkategorier, der lister sportsfolk inden for en specifik sportsgren efter nationalitet: Fodboldspillere efter nationalitet, Cykelryttere efter nationalitet og tilsvarende. De to sidstnævnte underkategorier vil da ligge topsorteret i Sportsfolk efter nationalitet.

Et andet eksempel er stubkategorierne. Kategorien Påbegyndte biografier om sportsudøvere vil være topsorteret i Sportsfolk.

Derudover vil topsortering af kategorier ikke blive brugt i særlig stor grad.

Normalsortering efter et andet ord vil blive brugt i stor stil. For eksempel vil alle underkategorierne til Sportsfolk efter nationalitet jo starte med "Sportsfolk fra" og derfor alle blive sorteret under "S". I stedet vil de blive inkluderet efter nationen så Sportsfolk fra Danmark er sorteret efter "Danmark", Sportsfolk fra Sverige er sorteret efter "Sverige" og så videre.

Øverste niveauRediger

Øverst i Kategori:Sport findes følgende kategorier:

Hver af disse vil blive beskrevet herunder med, hvilke underkategorier de har og hvordan disse hænger sammen.

Til sidst er der selvfølgelig også stub-kategorien:

Artikler direkte i denne kategori bør kan være artikler med helt generelt indhold såsom:

Sport efter nationalitetRediger

Topsorteret vil der være underkategorier, der lister andre af overkategorierne af nationalitet. For eksempel:

Disse vil så være underinddelt som beskrevet under henholdsvist #Sportsgrene og #Sportsfolk.

Eller deciderede sportsgrene (men ikke de faktiske sportsfolk) efter nationalitet:

Disse vil så være underinddelt som Fodbold i Danmark, Fodbold i Tyskland hhv. Motorsport i Danmark, Motorsport i Tyskland.

Almindeligt sorteret i denne kategori vil der være underkategorier med sport efter land som:

Og disse er selvfølgelig sorteret efter landets navn.

Under hver af disse kan igen være underkategorisering som Danske sportsfolk, Motorsport i Danmark og så videre.

Sport efter årstalRediger

Her vil være en simpel kategorisering efter årstal som:

Samt topsorterede kategorier med underemner sorteret efter årstal:

SportsanlægRediger

Sportsanlæg (eller idrætsanlæg) er stadions, klubhuse, foreningshuse, museer med videre.

Topsorteret vil der være en national inddeling:

Derudover vil kategorien være underinddelt med sportsanlæg efter typer eller arrangementer som:

Førstnævnte vil være den største kategori og vil primært være underinddelt som:

Hvor under Fodboldstadioner henholdsvist Stadioner i Tyskland. Hvis der kommer mange artikler i nogle af disse kategorier, kan de igen samles ind Fodboldstadioner i Tyskland, Atlektikstadioner i Tyskland og så videre.

SportsarrangementerRediger

Denne kategori lister mesterskaber og begivenheder på forskellig vis:

De olympiske lege er en speciel kategori med diverse underkategorier relateret hertil.

Konkurrencer inddeles efter geografi:

Samt efter sportsgren:

Herunder kommer man så frem til en kategoristruktur for danske konkurrencer/turneringer/mesterskaber:

Og for fodboldkonkurrencer som:

Sammensmeltning mellem konkurrencer/turneringer, ligaer, mesterskaber kan være noget kaotisk, så ovenstående sorteringer skal tænkes yderligere igennem før det giver perfekt mening. Men et oplæg ikke desto mindre.

SportsfolkRediger

Dette vil være en af de største underkategorier, da artikler om egentlige sportsfolk vil være (og allerede er) talrige. Der vil derfor øverst i denne kategori være indgange til sportsfolk efter en række kategoriseringer:

Udover disse er der nogle simplere kategorier såsom:

Efter årstalRediger

De to årstalsinddelinger vil være underinddelt som:

Underinddeling efter nationalitet eller sportsgrene virker ikke umiddelbart interessant, men kan muligvis komme på tale senere.

Efter nationalitetRediger

Sportsfolk efter nationalitet vil have topsortering af sportsfolk efter nationalitet inden for en specifik sportsgren, et arrangement eller tilsvarende:

De faktiske nationaliters sportsfolk vil være inddelt som:

Og disse vil igen være underinddelt efter foreninger og/eller sportsgrene.

Efter sportsgrenRediger

Topsorteret vil være kategorier med sportsfolk efter sportsgren fra en bestemt nationalitet, arrangement eller tilsvarende:

Og normalt sorteret vil være sportsgrensdeltagerne som:

Og disse vil igen være underinddelt efter foreninger og/eller nationaliteter.

Efter resultatRediger

Denne kategori bruges til følgende typer personlige resultater:

Medaljevindere er igen underinddelt efter arrangement, nationalitet, medaljetype, sportsgren og/eller årstal:

Under disse kan laves de ønskede underkategoriindelinger - helt ned til for eksempel Olympiske bronzemedaljevindere fra Tyskland inden for atletik i 1972.

Rekordtagere er tilsvarende underinddelt efter nationalitet, sportsgren, arrangement, årstal og om personen stadig holder rekorden eller ej:

Sportsprismodtagere er inddelt efter sportsgren og derefter prisen:

Efter arrangementRediger

Denne kategori inddeles efter arrangementer og derunder efter nationalitet og/eller sportsgren - samt relaterede kategorier fra øvrige lister (medaljevindere, rekordtagere med videre):

Efter foreningRediger

Foreningsinddelingen er efter klubber (ikke sportsorganisationer såsom Dansk Idrætsforbund eller tilsvarende) og disse inddeles efter foreningens nationalitet samt sportsgren:

Inddeling efter sportsfolkenes nationalitet virker ikke umiddelbart relevant, men man kunne forestille sig Sportsfolk fra Danmark i foreninger fra Tyskland eller tilsvarende.

SportsforeningerRediger

Med sportsforeninger menes klubber eller lokale forbund af sportsudøvere. Det varierer jo lidt fra sportsgren til sportsgren, men som udgangspunkt tænkes der på for eksempel FC København, Bagsværd Roklub og tilsvarende.

Dette vil i nogle tilfælde også svare til hold (for eksempel fodbold- og håndboldhold), men dette er der ikke tale om i andre foreninger (for eksempel i solosportsgrene), og igen i andre typer foreninger er der mange hold (som i en roklub, der består af mange ro-hold).

Denne kategori skal altså bruges til foreningerne, som så i nogle sammenhænge også vil være hold. De sorteres sideløbende efter sportsgren og nationalitet:

Og:

Det kan blive nødvendigt for nogle typer klubber at have artikler om forskellige hold inden for samme forening (for eksempel Brøndby IF, Brøndby IF's førstehold, Brøndby IF's andethold og så videre). Men samme kategorisering vil som udgangspunkt komme på tale.

SportsgreneRediger

Sportsgrene kan sorteres efter utroligt mange kriterier – for eksempel via klassisk inddeling (boldspil, skisport), inden-/udendørs, sommer-/vintersport, individuel/holdsport samt efter popularitet, oprindelse, alder med videre.

Øverste i kategorien vil alle disse inddelinger mest naturligt være direkte placeret – altså:

Hertil kommer kategorier som:

De faktiske sportsgrenes kategorier vil så være placeret under disse i en eller flere kategorier. For eksempel vil Tennis være sorteret under Boldspil, Ketchersport, Individuelle sportsgrene og Olympiske discipliner.

Den enkelte sportsgrens kategori vil da naturligt have underkategorier efter alle sorteringerne nævnt på denne side:

SportskulturRediger

Kulturelt relaterede områder.

 • Sportsterminologi (undersorteret efter sportsgren)
 • Sportshistorie (undersorteret efter sportsgren og/eller nationalitet)
 • Sport og etik (for eksempel doping og relaterede emner - for eksempel sorteret efter sportsgren)
 • Sport og politik (relevante kulturministre, lovgivning, klageinstanser med videre sorteret efter nationalitet og/eller sportsgren)

SportslisterRediger

Diverse lister inden for sports – inklusive tidslinjer. Den kan efter behov undersorteres efter sportsgren. En anden underkategori vil være Lister af sportsfolk.

SportsmedierRediger

Medier vil være alle tv-udsendelser, radio-udsendelser, avis, dagblade, månedsblade med videre om sport. Det vil blive undersorteret efter medietype:

Samt undersorteret efter nationalitet efter behov.

SportsorganisationerRediger

Sportsorganisationer dækker over de administrationelle, regelsættende, nationale eller internationale organisationer. For eksempel den Olympiske komite, FIFA, Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger, og tilsvarende.

Oplagt er det at sortere dem efter nationalitet (samt særskilt kategori for multinationale organisationer) og efter sportsgren (og igen multisportsgrenesorganisationer):

SportspersonaleRediger

Heri samles personer relateret til sportsforeninger og organisationer, der ikke er sportsudøvere.

For eksempel trænere (efter nationalitet og sportsgren):

Organisationsmedlemmer (efter organisation):

Sportsdirektører (efter nationalitet og/eller sportsgren):

SportsportalRediger

Alle sider, der hører til sportsportalen er listet heri. Det er en administrationskategori til disse. Den kan så være underinddelt i forskellige arkiver - for eksempel over månedens artikler, aktuelle begivenheder og tilsvarende.

SportspriserRediger

Sportspriser undersorteres naturligst efter sportsgren og nationalitet:

Samlende kategorisering efter nationalitet og sportsgren (Danske fodboldpriser) vil sandsynligvis ikke komme på tale, men det er selvfølgelig muligt.

SportsrekorderRediger

Denne kategori bruges til at lede frem til lister af rekorder inden for forskellige sportsgrene eller nationaliteter eller videre til rekordholdere og -tagere.