Portlandcement

hydraulisk mørtelstof, som hærdner vha. vand
Stop hand nuvola.svgMaskinoversættelse og/eller tvivlsomt indhold
Denne sides indhold bærer præg af at være en maskinoversættelse og/eller meget dårligt og uklart formuleret (også kaldet "dåsedansk"). Det vurderes at sproget er så dårligt og eventuelt forkert eller til at misforstå, at det bør omskrives eller oversættes på ny. Du kan hjælpe med at oversætte til korrekt dansk i denne og lignende artikler.
Hvis dette ikke sker inden for kort tid, kan en sletning komme på tale.
Se evt. denne sides diskussionsside eller i artikelhistorikken.

Portland cement er den mest almindelige type cement. Den anvendes overalt i verden som en grundingrediens i beton, mørtel og stuk. Det blev udviklet fra andre typer hydraulisk kalk i England i slutningen af det 19. århundrede af Joseph Aspdin. Det er et fint pulver, der er produceret ved opvarmning af kalksten og lermineraler i en cementovn til dannelse af klinker, formaling af klinkerne og tilsætning af 2 til 3 procent gips. Der eksisterer flere typer Portland cement. Den mest almindelige, kaldet almindelig Portland cement (OPC), er grå, men hvid Portland cement findes også. Navnet stammer fra dets lighed med Portland-sten, der brydes på Portland-halvøen i Dorset, England. Det blev navngivet af Joseph Aspdin, der fik et patent på det i 1824. Hans søn William Aspdin betragtes imidlertid som opfinderen af "moderne" Portland cement på grund af hans udviklingsarbejde i 1840'erne.

Cementsække på en palle.
Aalborg Portland, den eneste cementfabrik i Danmark

Portland cement er ætsende, så det kan forårsage kemiske forbrændinger.  Pulveret kan forårsage irritation eller ved alvorlig eksponering lungekræft. Desuden kan det indeholde nogle farlige komponenter, såsom krystallinsk silica og hexavalent krom. Miljøpåvirkningen fra det høje energiforbrug, der kræves til udvinding, fremstilling og transport af cement, og den dertil knyttede luftforurening, herunder udledning af drivhusgasser (f.eks. kuldioxid ), dioxin, NOx, SO2 og partikler, er en kilde til bekymringer. Produktionen af Portland cement bidrager til ca. 10% af verdens kuldioxidemission[1].  Som konsekvens af den globale befolkningstilvækst estimerede Det internationale Energiagentur, at cementproduktionen vil stige mellem 12 og 23% frem mod 2050[2]. Der er flere igangværende undersøgelser, der søger efter passende alternativer til Portlandcement.

De lave produktionsomkostninger og den nemme tilgængelighed af kalksten, skifer og andre naturligt forekommende materialer, der bruges i Portlandcement, gør det til et af de billigste byggematerialer der blev bredt anvendt i det forrige århundrede. Beton fremstillet af Portlandcement er et af verdens mest alsidige byggematerialer.

ReferencerRediger

  1. ^ Spiral: Eco-efficient cements: Potential economically viable solutions for a low-CO2 cement- based materials industry
  2. ^ "Technology Roadmap - Low-Carbon Transition in the Cement Industry: Foldout". IEA webstore.