Præceptiv

Præceptiv betyder ufravigelig og er et begreb der oftest bruges om bestemmelser i love inden for privatrettens område. Præceptiv er antonym til deklaratorisk, fravigelig.

En præceptiv lovbestemmelse er gældende, selvom de berørte parter indbyrdes har lavet en anden aftale. Man kan således ikke på forhånd give afkald på de rettigheder, man måtte have i henhold til bestemmelsen.

Formålet med en præceptiv lovbestemmelse kan være at varetage almindelige samfundshensyn, f.eks. hensynet til den fri konkurrence, eller at sikre den svagere part i en aftale visse mindsterettigheder, eksempelvis i et ansættelsesforhold mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver. Sidstnævnte bestemmelser siges at være beskyttelsespræceptive og kan kun fraviges, såfremt den svage part stilles bedre end foreskrevet i loven.

JuraStub
Denne juraartikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.