Psykosomatik

Psykosomatik er læren om, hvordan individets psykiske tilstand vil påvirke dets fysiske tilstand, heraf i øvrigt ordet "soma", som på græsk betyder legeme. Er man således ked af det, vil man være mere modtagelig over for fysiske svækkelser. Det er i dag påvist, at psykosomatiske fænomener skyldes den neurale aktivitet i hjernen; når vi er kede af det, aktiveres et neuralt kredsløb, som svækker kroppens immunforsvar.