Rørsump er en lavmose, der er overgroet med rør, det vil sige siv og græsarter, ofte dyrket og brugt af mennesker for høst af afgrøder såsom sukkerrør, papyrus eller tagrør. Rørsump er forskellig fra ellesump, da rørsump overgroes mest af sivarter og dyrkes af mennesker, hvorimod ellesump overgroes typisk af el-arter og dyrkes ikke længere af mennesker, siden stævningsskov[1]
gik ud af brug. Rørsumpe er vigtige former for randzoner.[2] I Danmark er rørsumpe et af de få steder, besøgt af trækfuglen dværgmåge.[3]

Aarhus Ådal med sivskov

Man mener, at vilde sukkerrørbestande opstod i rørsumpe ved flodbredder i Asien.[4]

I danske rørsumpe kan der især vokse det aggressive tagrør, som overtager hele mosen ved at udskille væksthæmmende stoffer, der stopper konkurrenceplanterne fra at vokse ved siden af den.[5]

I danske rørsumpe vokser der også følgende planter:

Kildehenvisninger

redigér
  1. ^ Eiler Worsøe, Stævningsskovene, 1979 ISBN 87-87030-12-8
  2. ^ Dieter Heinrich, Manfred Hergt (1992). Munksgaards atlas – økologi. København: Munksgaard. ISBN 87-16-10775-6.
  3. ^ Dansk Ornitologisk Forening: http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=05780 Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus). Arkiveret udgave: https://web.archive.org/web/20140816123324/http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=05780 archive.org.
  4. ^ A. C. Barnes: The Sugar Cane, 2. udg., 1973
  5. ^ Signe Frederiksen et al., Dansk flora, 2. udgave, Gyldendal 2012. ISBN 87-02-11219-1.