Rankine er en temperaturskala, der har sit nulpunkt ved det absolutte nulpunkt, men som har samme interval mellem sine enheder som Fahrenheit-skalaen. Vand fryser ved 491,67 grader rankine og koger ved 671,67 grader rankine.

For at regne om fra celsius til rankine skal temperaturen i celsius ganges med 9/5 og derefter skal der lægges 491,67 til.

Rankine-skalaen er opfundet af den skotske ingeniør og fysiker William John Macquorn Rankine (1820-1872).