Ratepension

En ratepension er en pensionsopsparing som udbetales i månedlige rater, over mindst 10 år. Ratepensionen kan tidligst udbetales fra det 60. år, og sidste rate skal udbetales senest ved det 85. år. Alle personer over 18 år kan tegne en ratepension hvis de ikke er fyldt 60 år. Ratepensionen skal dog senest være oprettet fem år før start på udbetalingsperioden.

Ratepensioner er fradragsberettiget både i bund-, mellem- og topskat – derfor er der en fradragsværdi for indbetalinger på ca. 60%. Det gør især ratepensionen attraktiv hvis man betaler topskat. Ved ophævelse af ratepensionen i utide (inden 60 år), er der som for kapitalpension en afgift til staten på 60% plus omkostninger til pensionsselskab/forsikringsselskab/pengeinstitut.

Ved udløb – start på udbetalingsperioden – beskattes de månedlige ydelser som personlig indkomst.