Residensby

i Finland og Sverige benævnelsen for den by (stad), hvor länsstyrelsen for et län har sit hovedsæde

Residensby (svensk: residensstad) er i Finland og Sverige benævnelsen for den by (stad), hvor länsstyrelsen for et län har sit hovedsæde. Residensbyen kan således siges at være länets hovedstad. Benævnelsen kommer af, at länets landshøvding har sin residens, altså sin bopæl, i byen.

I Sverige har landstinget normalt placeret sin centrale forvaltning i residensbyen, men der er nogle undtagelser. I de nye storlän, Skåne län og Västra Götalands län, har landstinget (der kaldet regioner) sin centrale administration i en af de tidligere residensbyer (i Kristianstad henholdsvis Vänersborg).

Residensbyer redigér

Finland redigér

Sverige redigér

Tidligere residensbyer i Sverige redigér

På grund af sammanslægninger af län er følgende byer i Sverige ikke længere residensbyer: