Rigspolitichefen

Rigspolitichefen er leder af Rigspolitiet og er den øverste ansvarlige for Dansk politi.

Rigspolitiet administrerer politiets bevillinger, og er bl.a. ansvarlig for ansættelser og forfremmelser indenfor såvel korpset af politibetjente som politiets juridiske og administrative personale.

Det er tillige rigspolitichefens opgave at føre tilsyn med cheferne for landets politikredse, politidirektørerne, og disses tilrettelæggelse af politiets arbejde.

Under sig har Rigspolitiet en række politiafdelinger såsom Færdselspolitiet, de kriminaltekniske afdelinger, Rigspolitiets Rejseafdeling, Politiskolen og i et vist omfang Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Derudover varetager rigspolitiet administrationen af politiets centrale registre, herunder Kriminalregistret, Pas- og Kørekortregistret, cykelregistret og Centralregistret for Motorkøretøjer.

Fra 2020 er Thorkild Fogde Rigspolitichef, efterfølger af fhv. Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.[1]

Se ogsåRediger

ReferencerRediger

  1. ^ Ny rigspolitichef justitsministeriet.dk 26. februar 2020