Søofficer

(Omdirigeret fra Søkriger)

Søofficer er en højere befalingsmand, på dansk hovedsagelig indehaveren af en militær grad fra løjtnant til admiral.

Søofficerer i det danske Søværn inddeles i tre kategorier:

  • Taktisk Officer
  • Våben- og Elektronikteknisk Officer
  • Maskinteknisk Officer

Taktisk Officer

redigér

Som nyuddannet Taktisk Officer i Søværnet vil ens førstegangstjeneste være som vagtchef på et af Søværnets skibe, hvor man som skibschefens stedfortræder har ansvaret for at skibet føres på sikker og forsvarlig vis[1]. Som vagtchef er man ansvarlig for skibets sikre sejlads, samt operationer med f.eks. helikopter og gummibåd. Man får ansvaret for den taktiske sejlads under de operationer som skibet deltager i[1].

Når man har sejlet som vagtchef kan man senere avancere og varetage rollen som taktisk officer i operationsrummet eller blive divisionsofficer på de store enheder eller næstkommanderende og chef på Søværnets mindre enheder[1].

Våben- og Elektronik Officer

redigér

Som Våben- og Elektronikofficer i Søværnet vil man fra start af fungere som leder af en sektion fagspecialister enten som våbenteknisk eller elektroteknisk officer. Her er man er ansvarlig for våben-, sensor-, kommando- og kontrolsystemer ombord på en af Søværnets store skibe.[2] Man har derudover også ansvaret for at samle det fulde billede af skibets tilstand under øvelser og kampsituationer, hvor disse systemer er essentielle for at skibet kan udføre sin opgave.[2]

Når man har sejlet som våbenteknisk eller elektroteknisk officer kan man derefter avancere og blive divisionsofficer på de store enheder, som våben- og elektronikteknisk officer.[2]

Maskinteknisk Officer

redigér

Som Maskinteknisk Officer i Søværnet vil man fra start af fungere som enten drifts- eller elektroofficer og dermed leder af en sektion fagspecialister ombord på et af Søværnets skibe. Overordnet set har man ansvaret for at maskinrummet og dermed skibet er sejldygtigt.[3] Man arbejder med maskin- og eltekniske systemer som enten driftsofficer eller elektroofficer. Dette kan bl.a. være fremdrivning, affaldssystemer, køleanlæg og hovedmaskinerne ombord på skibet.[4]

Når man har sejlet som drifts- eller elektroofficer kan man derefeter avancere og blive divisionsofficer på de store skibe som f.eks. Teknik Officer.[4]

Også: en befalingsmand i handelsskibe.

Referencer

redigér