Sønder Lem Vig

sø ud til Venø Bugt, nordøst for Struer

Sønder Lem Vig er en 234 hektar stor sø beliggende i et ca. 1,000 ha. stort vådområde med strandenge, rørskove og lavvandede vige, i den sydvestlige del af Salling, ud til Venø Bugt i Limfjorden. Den var oprindelig en fjordarm, med adgang til Limfjorden via en ca. 200 m. lang kanal. Ved enden af kanalen opførtes i 1881 en dæmning, og i 1960 byggedes en sluse og en pumpestation, der regulerer vandstanden i søen. Søen er er en vigtig fuglelokalitet, både som ynglelokalitet og som rasteplads under fugletrækket. Den er en del af Natura 2000-område og habitatområde 32: Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge.

Sønder Lem Vig omkring 1900
Sønder Lem Vig (Midtjylland)
Sønder Lem Vig
Sønder Lem Vig
Sønder Lem Vigs beliggenhed

Nordvest for Sønder Lem Vig ligger den tidligere hovedgård Hostrup; Søen ligger på grænsen mellem Skive- og Holstebro Kommune. I den sydlige ende af søen har Smalleå sit udløb, i østenden løber Trævel Å ud, og mod nordøst har Bustrup Å sit udløb.

Eksterne kilder og henvisninger redigér

Koordinater: 56°33′41″N 8°47′9″Ø / 56.56139°N 8.78583°Ø / 56.56139; 8.78583