Søofficer

Søofficer er en højere befalingsmand, på dansk hovedsagelig indehaveren af en militær grad fra løjtnant til admiral.

Også: en befalingsmand i handelsskibe.