SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus) er udstyr til dykning med komprimeret gas (luft, nitrox eller trimix), hvor dykkeren medbringer gassen.

SCUBA-dykker.

Et typisk SCUBA-sæt består af:

  • Åndemiddelkilde i form af en eller flere trykflasker.
  • En lungeautomat der består af:
    • Et første-trin, der reducerer trykket fra trykflasken til 7-10 bar.
    • Et andet-trin, der leverer luften i det korrekte tryk til dykkeren.
  • Et finimeter, der angiver det resterende tryk i trykflasken/-erne.

Desuden anvender dykkeren:

Hjælpeinstrumenter

redigér

Hjælpeinstrumenter som: