Kompositum

(Omdirigeret fra Sammensat ord)

Et kompositum (i flertal komposita; også sammensat ord eller i bredere forstand sammensat ordforbindelse) er en ordtype, der opstår ved sammensætning af to eller flere led, der hver især selv er et selvstændigt ord (f.eks. sommerfugl, der er sammensat af ordene sommer og fugl). Tilsvarende bruges betegnelserne komposition eller ordsammensætning om det fænomen, at et kompositum dannes. Komposition er meget udbredt på germanske sprog som dansk, tysk og nederlandsk, mens det er mere sjældent på romanske sprog som fransk, italiensk og spansk.

De enkelte led, som et kompositum består af, kan tilhøre samme ordklasse (f.eks. køjeseng og computerskærm) eller forskellige ordklasser (f.eks. køreskole og sammensætte). Begrebet omfatter sædvanligvis ikke ord, der opstår ved påsætning af præfikser og suffikser, da disse tilføjelser ikke udgør selvgyldige ord. Ord som benægte og samarbejde er således ikke komposita.

Sammensætning af ord kan skabe lange ord. På dansk er set ordet "værdipapirfinansieringstransaktionseksponering"[1] og "investeringsforvaltningsholdingvirksomhed".[2]

DanskRediger

På dansk skrives komposita altid uden mellemrum. Når ordet fejlagtigt deles i to eller flere enkeltord, er der tale om særskrivning. På engelsk er udgangspunktet derimod, at leddene står hver for sig.

FugeelementerRediger

På dansk benyttes der ofte, men langtfra altid, et fugeelement mellem de forskellige led i et kompositum.

  • e, fx hund-e-hus.
  • s, fx land-s-by.
  • n, fx rose-n-brød.

Fugeelementer kan skille betydningen af ellers homografe ord, for eksempel land-s-mænd versus land-mænd.[3]

FonetikRediger

Sammensætning udtrykkes også ofte ved fonetisk reduktion:

  • Stødtab, fx [ˈfulkoɐ̯ˀn] fuldkorn af [ˈfulˀ] fuld og [ˈkoɐ̯ˀn] korn.
  • Vokalforkortelse, fx [ˈisbiːˀl] isbil af [ˈiːˀs] is og [ˈbiːˀl] bil.
  • Tryktab, fx [ɛfdɐˈhʌnˀn̩] efterhånden af [ˈɛfdɐ] efter og [ˈhʌnˀn̩] hånden.
  • e-tab, fx kronprins af krone og prins, eller bagværk af bage og værk.

Se ogsåRediger

ReferencerRediger

  1. ^ "Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 8. november 2017 om ændringer til EU's ramme for kapitalkrav til kreditinstitutter og investeringsselskaber", Den Europæiske Unions Tidende, 31. januar 2018Wikidata Q83423477
  2. ^ Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
  3. ^ Erik Hansen; Lars Heltoft (11. februar 2019), Grammatik over det Danske SprogSerier , vol. 1, Odense: Syddansk Universitetsforlag, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, s. 259, ISBN 978-87-7533-044-7Wikidata Q61715426

LitteraturRediger