Sankt Gertrud var en helgeninde fra Brabant, der levede fra 626 til 659. Hun var datter af den frankiske konge Pipin den ældre. I kunsten vises hun med en model af en kirke og et hospital. Det hentyder til hendes virksomhed som kirkebygger og hendes godgørenhed for fattige og syge. Hun forbindes desuden med mus, hvorfor man tidligere på hendes helgendag, 17. marts, stak sedler med hendes navn ned i alle muse- og rottehuller og troede, at de uønskede gnavere ville forsvinde. Udtrykket "glansen er gået af Sankt Gertrud" stammer fra 1807, hvor englænderne især bombarderede området omkring klosteret. Og resten af København.

Sankt Gertrud. Altertavlefigur fra Neustadt hospitalskirke, Holsten fra ca. 1500. Udstillet på Nationalmuseet.

Gorm Benzon: "Vore gamle kirker og klostre", København 1973.