Script-sprog er også programmeringssprog. Til forskel fra compiler-baseret programmering bliver den syntaktiske sammensætning af en række script-sprog-kommandoer - scriptet - som oftest processeret runtime (dansk: kørsel) af en såkaldt interpreter (dansk: fortolker).

Scripts vil oftest være lettere læselige end almindelig programmeringskode, og i hvert fald mere læsbar end assembler-kode.

Scripts anvendes blandt andet til styring af computere, programmering af websideer og computerspil. I det nedenstående følger en liste over udvalgte Script-sprog:

Den klassiske kommandolinjegrænseflade har i de UNIX-lignende systemer traditionelt dannet rammen for det der på engelsk kaldes shell script. Nutildags er de fleste scriptsprog også interaktive, typisk med en begrænset adgang til systemkommandoer.