Sct. Pauls Cantori består til daglig af en grundstamme på 18 sangere, som fortrinsvis er sangstuderende ved Det Jyske Musikkonservatorium og studerende ved Aarhus Universitet.

Cantoriet medvirker ved alle kirkelige handlinger i Skt. Pauls Kirke, Aarhus.

Cantoriet har en del koncertvirksomhed, og har senest bl.a. opført:

Cantoriet samarbejder jævnligt med professionelle landsdelsorkestre.

I maj 2013 medvirkede Cantoriet i en opførelse af Gustav Mahlers 8. Symfoni i samarbejde med Aarhus Symfoniorkester og en række øvrige kor. I julen 2013 opførtes Händels Messias ligeledes i samarbejde med Aarhus Symfoniorkester.