Opdelingsforslag
Denne artikel er foreslået opdelt i artiklerne Separation og Separation (kemi).    (Diskutér forslaget).
Hvis opdelingen sker, skal det fremgå af beskrivelsesfeltet, at opdelingen er sket (hvorfra og hvortil) eller af artiklens diskussionsside.

Separation kommer af latin separare = "adskille". Ordet bruges først og fremmest om den juridiske tilstand (betænkningstid), der ofte går forud for en skilsmisse.

I nyere tid har ordet fået en ny anvendelse, idet det nu også kan bruges om den adskillelse af forskellige stoffer, som foregår i teknisk bearbejdning af blandinger. Et eksempel på dette er den separation af slammet, som ofte følger en afgasning i et biogasanlæg.