Tjeneste

ikke-fysisk ydelse udført for at dække et behov
(Omdirigeret fra Service)
Denne artikel omhandler service forstået som ikke-materielle produkter. Opslagsordet har også en anden betydning, se Service (spisestel).

En tjeneste, også kaldet tjenesteydelse, service eller serviceydelse, er et udtryk, som anvendes indenfor økonomi om alle ydelser, der kan omsættes på et marked, men ikke har karakter af varer. En tjeneste er altså af immateriel karakter. Tjenester deles i to kategorier: Offentlige og private. Hvis tjenesteydelser kan prisfastsættes og omsættes på et marked, indgår de i nationalregnskabet på samme måde som andre omsættelige værdier. Hvis de finansieres ved de offentlige skatter, indgår de i nationalregnskabet med de omkostninger, som de har affødt.

En hotelportier er et eksempel på en tjenesterelateret beskæftigelse.

I Danmark og de fleste andre vestlige lande udgør serviceerhvervene - de erhverv, der frembringer tjenester - størstedelen af økonomien. I Danmark udgør disse erhverv op mod 80 % af såvel beskæftigelsen som Danmarks bruttoværditilvækst. De traditionelle erhverv som industri og landbrug står tilsammen for den resterende omtrentlige femtedel.

Juridisk definition

redigér

OECD har udarbejdet en modeloverenskomst for økonomiske ydelser, der fastlægger tjenesteydelser som kontraktforhold, men ikke fastlægger nogen egentlig afgrænsning, der kan anvendes til at sondre mellem varer og tjenesteydelser.[1]

I EU-retten er tjenesteydelser underlagt et særligt direktiv.[2] Her defineres tjenesteydelser som alle ydelser mod betaling, der ikke er omfattet af reglerne for varer, arbejdskraft og kapital.[1]

Se også

redigér

Referencer

redigér
  1. ^ a b "Jesper Anker Hansen Definitionen af levering af tjenesteydelser i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 31. marts 2014. Hentet 31. marts 2014.
  2. ^ Direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked.