Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
omhandler kun EU-forhold

Et direktiv er en blandt flere typer af retsakter, som Den Europæiske Union udsteder for at håndhæve sine beføjelser i henhold til EU- og EUF-traktaterne.[1]

Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen.[2] Gennemførelse sker typisk i form af justeringer i eksisterende love og/eller udstedelse af nye bekendtgørelser.[3] Først når en regel i et direktivet er gennemført i en stats lovgivning, kan borgerne i staten støtte ret på reglen; og i så faldt støtter man sin ret på reglen, som den fremstår i den nationale lovgivning, og ikke på reglen, som den fremgår af direktivet.

Derfor adskiller direktiverne sig fra fx forordninger, som er almengyldige, bindende i alle enkeltheder og umiddelbart gyldige i hver medlemsstat.[4] Visse direktiver, blandt andet i miljøspørgsmål er desuden underordnet bestemmelserne i Århuskonventionen.

Eksempler på direktiver

redigér

Se også

redigér

Eksterne henvisninger

redigér

Referencer

redigér
  1. ^ https://www.eu.dk/da/leksikon/Direktiv
  2. ^ Generelt om implementering af EU-regulering på lovkvalitet.dk
  3. ^ Fra EU-regler til dansk lov på eu.dk
  4. ^ EU's retsakter på eu.dk
  5. ^ Direktiv om tjenesteydelser i det indre marked på eur-lex.europa.eu
  6. ^ Direktiv om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget på eur-lex.europa.eu
  7. ^ Direktiv om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter på eur-lex.europa.eu
  8. ^ Direktiv om om beskyttelse af vilde fugle på eur-lex.europa.eu
 Spire
Denne samfundsartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.