Siden Saxo

dansk tidsskrift

Siden Saxo var et tidsskrift for dansk historie, som udgaves af Statens Arkiver og udkom fire gange om året. Magasinet blev distribueret af Syddansk Universitetsforlag. Tidsskrift ophørte med at udkomme i 2019.

Magasinet rummede artikler om Danmarks og Europas historie og blev som regel skrevet af faghistorikere. Artikler i Siden Saxo havde typisk udgangspunkt i arkivalsk materiale.

Redaktører Rediger

Eksterne henvisninger Rediger