Sjællands Symfoniorkester

Stop hand nuvola.svgDenne side er foreslået omskrevet
– da en skribent har vurderet at indholdet ser ud til at være skrevet af en person, der må formodes ikke at kunne holde et neutralt synspunkt i sin vurdering af artiklens indhold og/eller relevans. Læs mere om hvilke typer af artikler, du normalt skal afholde dig fra at skrive hér: Typer af selvbiografier.

Copenhagen Phil – hele Sjællands symfoniorkester er i dag lands­dels­or­kes­ter for hele Sjælland, Lolland og Falster og en mo­der­ne kul­tur­in­sti­tu­tion, der gi­ver sto­re sym­fo­ni­ske kon­cert­er i Kon­ser­va­to­ri­ets Kon­cert­sal på Fre­de­riks­berg. Or­kes­tret rej­ser rundt i hele den sjællandske re­gi­on og gi­ver kon­cert­er for bå­de sto­re og små.

Copenhagen Phil - hele Sjællands symfoniorkester
Orkestret er gået.jpg
Læg venligst et bedre billede frem
Andre navne Copenhagen Phil. Tivolis Symfoniorkester
Art Symfoniorkester, landsdelsorkester
Grundlagt 1843
Hjemmehørende Konservatoriets Koncertsal på Frederiksberg (tidl. Radiohuset) samt i Tivolis Koncertsal
Netsted Officiel hjemmeside
Copenhagen Phils koncertforestilling "Afgørende øjeblikke"

Copenhagen Phil kan skrive histo­rie helt tilbage til 1843, da Georg Carstensen åbnede Tivoli i København og engagerede H. C. Lumbye til at forestå musikken i haven. I 1846 blev orkestret udvidet til 33 musikere og begyndte at give symfonikoncerter under navnet Tivolis Orkester. Komponisten Niels W. Gade begyndte fra 1848 at arrangere koncerter i København, og musikerne fra "Tivolis Orkester" udgjorde grundstammen ved vinterkoncerterne. I 1965 blev det nuværende Sjællands Symfoniorkester grundlagt med musikere ansat hele året. I de første 20 år fra 1965 var violinisten Anton Kontra orkestrets vitale koncertmester, som initierede en usædvanlig smuk strygerklang. Hver sommer siden 1843 har orkestret således spillet i Tivoli som Tivoli Copenhagen Phil (tidligere var navnet Tivolis Symfoniorkester).

Copenhagen Phil består i dag (2020) af 65 musikere. Det ligger orkestret på sin­de at ska­be nye au­di­tive og vi­su­el­le ud­tryk for of­fent­lig­hed­en, der kas­ter nye per­spek­tiv­er på sym­fo­ni­or­kes­tret som en in­no­va­tiv kul­tur­in­sti­tu­tion. Copenhagen Phil er således et orkester, der spil­ler på man­ge stren­ge og bl.a. til­byd­er 60 minutes kon­cert­er, hvor ryt­mi­ske mu­si­ke­re sæt­ter det klas­si­ske or­kes­ter i stævne, i koncertformatet Open Orchestra inviteres skoleklasser og det voksne publikum til at gå rundt i orkestret, mens det spiller – og i koncertforestillingerne Afgørende Øjeblikke kan gymnasielever og det klassiske publikum opleve en dramatiseret koncert, hvor en kendt dansk skuespiller fortæller det spillede værks historie med tilhørende podcast af Third Ear og scenografi af Dark Matters. De nye koncertformater har de seneste år tiltrukket et nyt og bredt publikum.

Copenhagen Phil arbejder målrettet med mu­sik­for­mid­ling til samt pro­jek­ter for og med børn og unge. Det ses bl.a. i kon­cert­er­ne Musik Med Mere, hvor sjæl­land­ske mu­sik­sko­le­elev­er in­vi­te­res med på scenen og i fol­ke­sko­le­pro­jek­tet Musik På Tværs, hvor 6000 børn fra he­le Sjæl­land til­byd­es mu­sik­un­der­vis­ning, mød­er en­sem­bler fra or­kes­tret i sko­ler­ne og op­lev­er en stor sym­fo­nisk børne­kon­cert i kon­cert­sal­en.

Copenhagen Phil har haft flere succes­fuld­e sam­arbejd­er med an­dre kul­tur­in­sti­tu­tion­er. Herunder med Dansk Danse­tea­ter og Tea­ter Re­pu­bli­que om­kring Stra­vin­skijs “Ild­fug­len”, der spil­le­de for ful­de hu­se i ja­nu­ar 2016. Orkestret indgår desuden ofte i samarbejder med Den Jyske Opera, Det Kongelige Teater, CPH Opera Festival, Strøm Festival m.fl.

Copenhagen Phil har siden sæson 2009/2010 holdt til i Kon­ser­va­­to­ri­ets Kon­cert­sal – DRs gamle Radiohus på Frederiks­berg.

Fra sæson 2013/2014 skiftede orkestret navn til at hedde Copen­hagen Phil – hele Sjæl­lands sym­fo­ni­or­kester.

I 2018 optog orkestret noget af musikken til det danskproduceret computerspil “Forgotton Anne” med musik komponeret af den danske film og spilkomponist Peter Due. Dette var det første samarbejde mellem et dansk spilfirma og dansk symfoniorkester.

DirigenterRediger

Udvalgte chefdirigenter for orkestret

Andre dirigenter

NoterRediger

Eksterne linksRediger