Skånske købstæder

Liste over skånske stæder (købstæder). I parentes er angivet det år, hvor byen blev grundlagt eller fik sit købstadsprivilegium. Det svenske stadsprivilegium er ikke helt det samme som det danske købstadsprivilegium. Byerne i de gamle danske områder i Skånelandene fik tildelt købsstadsrettighederne efter de danske regler, som var lidt mindre restriktive end de svenske.

Skåne
Danmarks købstæder 1250-1400.

Se også redigér