Danske købstæder

Wikimedia liste

Liste over danske købstæder (se også købstæder i Danmark) inddelt efter amter før 1970:

Hjørring AmtRediger

Thisted AmtRediger

Aalborg AmtRediger

Viborg AmtRediger

Randers AmtRediger

Ringkøbing AmtRediger

Ribe AmtRediger

Århus AmtRediger

Skanderborg AmtRediger

Vejle AmtRediger

Tønder AmtRediger

Haderslev AmtRediger

Aabenraa AmtRediger

Sønderborg AmtRediger

Odense AmtRediger

Svendborg AmtRediger

Holbæk AmtRediger

Frederiksborg AmtRediger

Københavns AmtRediger

Roskilde AmtRediger

Sorø AmtRediger

Præstø AmtRediger

Maribo AmtRediger

Bornholms AmtRediger

Ukendt pladsRediger

Tidligere købstæderRediger

En række byer, som i middelalderen - nogle lidt senere - fik tildelt købstadsstatus, mistede senere denne status og blev atter til landsbyer, fordi de havde for ringe et befolkningstal eller lå i skyggen af andre købstæder.[1][2]

Købstæder i tidligere danske landsdeleRediger

Købstadsbegrebet var også i brug i Skåne, Halland, Blekinge og Sydslesvig. Byer, som her fortsat har købstadsstatus, er nedenfor gengivet i de danske staveformer og de nuværende svenske og tyske staveformer:

Følgende byer mistede med tiden deres status som købstæder:

I Slesvig fandtes yderligere bybegrebet flække. Flækker var mindre byer med visse rettigheder, der dog ikke var omfattende nok til at give dem status som købstæder. Listen over flækker kan findes her.

NoterRediger