Gnome globe current event.svgDenne artikel eller dette afsnit er forældet
Se artiklens diskussionsside eller historik.
Kopieret tekst fra gammelt opslagsværk, og det er rimeligt at formode at der findes nyere viden om emnet. Hvis teksten er opdateret, kan denne skabelon fjernes.
Clockimportant.svg

Ved skattepligt forstås den retlige forpligtelse, som en stats undersåtter har til at erlægge skat. Berettigelsen af en sådan pligt er given med anerkendelse af en med tvangsmyndighed udstyret stat, der til gennemførelse af sine formål bruger flere midler, end erhvervsindtægter og gebyrer indbringer. Staten er da med nødvendighed henvist til at lægge beslag på en del af sine undersåtters indtægter. Ved lovgivningens mellemkomst kan der også pålægges statens undersåtter en skattepligt over for kommunen.

KildeRediger