Skovfoged

driftsleder ved skovbrug

Skovfoged (skovtekniker), men i dag (2014) Skov- og landskabsingeniør, er en person, som primært er beskæftiget ved skovbrug som driftsleder, med ansvar for tilrettelæggelse af arbejdsgange for ansatte, disponering af maskiner, salg af skovprodukter, administrerer vildt- og jagtforhold etc.

I skovbrugene er skovfogeden underlagt områdets skovrider og er chef for eventuelle skovløbere og andet personel.

Flere skovfogeder, der har den nyere uddannelse til skov- og landskabsingeniør (den tidligere hed skovtekniker) er i dag ansat uden for det egentlige skovbrug.

Arbejdsområder redigér

Skovfogeder bliver blandt andet ansat indenfor følgende områder:

Uddannelse (2020) redigér

Uddanelsen til Skov- og landskabsingeniør, kan foretages på Skovskolen i Nødebo, eller på Skovskolens afdeling på Eldrupgård ved Auning, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Uddannelsen tager fire år hvoraf 3/4 år er praktik i erhvervet.

Kravene for optagelse på uddannelse er studentereksamen eller kvote 2

Se også redigér

Ekstern henvisninger redigér