Slaget ved Svenstrup

dansk opgør mellem oprørske bønder og adelige styrker 1534

Slaget ved Svenstrup stod i 1534 i Svenstrup syd for Aalborg mellem oprørske bønder og adelige styrker. Det var et led i Clementsfejden i den borgerkrig, der kaldes Grevens Fejde.

Slaget ved Svenstrup
Del af Grevens Fejde
Dato 16. oktober 1534
Sted Svenstrup syd for Aalborg
Resultat Bøndernes sejr
Parter
Lübeckerne under
Christoffer af Oldenburg
Hertug Christian
Ledere
Skipper Clement Holger Rosenkrantz
Rigsråd Niels Brock
Styrke
6.000 mand 1.200 mand
Tab
Ukendt 14 døde adelige. Ukendt antal landsknægte

Den del af jyske adel, som forsøgte at organisere en modstand mod oprørerne, havde på et møde i Aarhus, ledet af Mogens Gøye og lensmandenKalø slot, Erik Banner, samlet en hær i Randers. Adelshærens ledelse besluttede med en styrke af danske og holstenske ryttere og fodfolk at nedkæmpe bøndernes oprør uden at afvente de 2000 landsknægte, som hertug Christian havde lovet at sende fra Holsten til hjælp.[1]

Bønderne kæmpede under Skipper Clements ledelse og var allieret med grev Christoffer af Oldenburg og den lübske borgmester Wullenwever, som havde planer om genindsættelse af Christian 2. på tronen..[2]

Adelshæren overnattede i Svenstrup, og den 16. oktober 1534 om morgenen tog Skipper Clements cirka 6000 mand opstilling på højderne nord for Svenstrup. Adelshæren gik til angreb, men dens rytteri blev tynget af de tunge rustninger og sad fast i mudderet i mosedragene ved HærvejenLere Sig. Her led adelen et fuldstændigt nederlag, hvorunder hærførerne, Holger Holgersen Rosenkrantz og Niels Lavesen Brock, 12 adelige og et ukendt antal fodfolk blev dræbt.[1]

  1. ^ a b Paludan-Müller (1853), s. 251
  2. ^ Paludan-Müller (1853), s. 264

Litteratur

redigér