En borgerkrig er en krig mellem organiserede grupper indenfor et enkelt samfund, normalt en stat.

De fleste borgerkrige er blevet udkæmpet på basis af politiske uenigheder (f.eks. den amerikanske, russiske, spanske og græske borgerkrig). Andre udkæmpes på basis af etniske og/eller religiøse tilhørsforhold, (jugoslaviske, libanesiske, Rwanda, Irak). Ofte vil stormagter i udlandet være indblandet ved at støtte den ene eller flere parter i borgerkrigen.

Ifølge en optælling var der 213 borgerkrige i verden i tidsrummet 1816-1997, hvoraf 104 fandt sted efter 1944.[1]

Afgrænsning

redigér

Den amerikanske borgerkrigsforsker James Fearon definerer en borgerkrig som "... en voldelig konflikt indenfor et land udkæmpet af organiserede grupper, som forsøger at tage magten i landets centrum eller i en region, eller at ændre regeringens politik." Ofte regner man desuden med, at en konflikt skal indebære mere end 1000 dødsfald for at blive klassificeret som en borgerkrig.[2] Projektet Correlates of War, et datasæt, der er udbredt blandt konfliktforskere, opererer med en afgrænsning på mindst 1000 krigsrelaterede dødsfald pr. år, konflikten varer. Det medfører, at kendte konflikter som konflikten i Nordirland og ANC's kamp mod apartheid-styret i Sydafrika ikke klassificeres som borgerkrige.[1]

Begrebets historie

redigér

Større konflikter med mange dødsfald inden for et enkelt organiseret samfund er et fænomen, der har været ganske almindeligt i mange forhistoriske og antikke samfund; men det var først i Romerriget på et tidspunkt mellem det 1. århundrede f.v.t. og det 5. århundrede e.v.t., at man begyndte at opfatte og kategorisere dette som en særlig form for krig, der på latin kaldtes bellum civile. Den tidligst kendte person, der har brugt begrebet, er den romerske politiker og skribent Marcus Tullius Cicero, der i 66 fvt. anvendte det i en tale på Forum Romanum. Godt 100 år senere skrev den romerske digter Marcus Annaeus Lucanus tibindsværket De Bello Civile ("Om borgerkrigen") om striden mellem Julius Cæsar og det romerske senats styrker ledet af hærføreren Pompejus.[3]

Efter romerrigets undergang gik begrebet imidlertid omtrent i glemmebogen og begyndte først at blive anvendt igen i 1600-tallet. Selvom klassiske tekster som Lucanus' værk var kendt blandt lærde og gejstlige i 1400-tallet, anvendte samtidige kommentatorer således ikke begrebet borgerkrig om de engelske rosekrige, der fandt sted i dette århundrede. Først et par hundrede år senere begyndte man at hæfte dette begreb på rosekrigene.[3] Det engelske begreb "civil war" blev første gang anvendt i 1651 med henvisning til den engelske borgerkrig 1642-51 mellem det engelske parlament og de engelske konger Karl 1. og senere Karl 2.[4]

Nogle kendte borgerkrige

redigér
År Borgerkrig Land
11311134 Borgerkrigen mellem Kong Niels og Erik
Emune
. Endte ved Slaget ved Fodevig.
Danmark
11461157 Borgerkrigen 1146-1157 Danmark
14551485 Rosekrigene England
15341536 Grevens fejde Danmark
16421651 Den engelske borgerkrig England
18611865 Den amerikanske borgerkrig USA
19181922 Den russiske borgerkrig Rusland
1918 Den finske borgerkrig Finland
19221923 Den irske borgerkrig Irland
19261949 Den kinesiske borgerkrig Kina
19361939 Den spanske borgerkrig Spanien
19461949 Den græske borgerkrig Grækenland
1971 Den pakistanske borgerkrig Pakistan
19721990 Den nicaraguanske borgerkrig Nicaragua
19752002 Den angolanske borgerkrig Angola
19751990 Den libanesiske borgerkrig Libanon
19771992 Borgerkrigen i Mozambique Mozambique
19832005 Den 2. sudanske borgerkrig Sudan
19911995 Den jugoslaviske borgerkrig Jugoslavien
2011–nu Borgerkrigen i Syrien Syrien

Se også

redigér
  1. ^ a b Ann Hironaka: Neverending Wars: The International Community, Weak States, and the Perpetuation of Civil War, Harvard University Press: Cambridge, Mass., 2005, s. 3, ISBN 0-674-01532-0.
  2. ^ James Fearon: Iraq's Civil War i tidsskriftet Foreign Affairs, marts/april 2007: "..a violent conflict within a country fought by organized groups that aim to take power at the center or in a region, or to change government policies"..
  3. ^ a b Linda Colley: What Gets Called ‘Civil War’? Anmeldelse af bogen Civil Wars: A History in Ideas i The New York Review of Books 8. juni 2017.
  4. ^ Thomas Hobbes i Leviathan: "Sidney Godolphin, who [...] was unfortunately slain in the [...] late Civill warre" (p. 390).