Social bevægelse

(Omdirigeret fra Sociale bevægelser)

Sociale bevægelser er en form for gruppehandling. Det er større, uformelle grupperinger af individder og/eller organisationer som fokuserer på bestemte politiske eller sociale problemer.

Den amerikanske borgerrettighedsbevægelse er en af de mest berømte sociale bevægelser fra det 20. århundrede.

Moderne vestlige sociale bevægelser blev mulige gennem uddannelse (udbredelse af litteratur), og en større bevægelighed for arbejderklassen som følge af industrialiseringen og urbaniseringen i det 19. århundrede.

Indenfor politologi og sociologi har man udviklet en række teorier og empirisk baseret forskning om sociale bevægelser. For eksempel belyser den politologiske forskning forbindelsen mellem populære bevægelser og dannelsen af nye politiske partier, og anden forskning diskuterer bevægelsernes indflydelse på politik.