Sogneforstanderskab

Sogneforstanderskaberne blev oprettet ved lov af 13. august 1841 (Anordning om Landkommunalvæsnet) og betegnede ledelsen af sognekommuner. Ved lov af 6. juli 1867 blev disse afløst af sogneråd.[1]

BaggrundRediger

Forud for sogneforstanderskaberne fandtes der allerede en række sognekommunale myndigheder inden for fattig- og skolevæsen, hvor de stedlige bønder medvirkede, men disse var udpeget af ovenordnede myndigheder.

SammensætningRediger

Den lokale sognepræst var automatisk medlem af sogneforstanderskabet, mens de øvrige medlemmer (4 til 9 personer) blev valgt af og blandt de af sognets mandlige beboere, der ejede mindst én tønde hartkorn (eller forpagtede en ejendom på mindst seks tønder hartkorn) og var mindst 25 år gamle. Indtil 1855 var man også sikret en plads i forstanderskabet, hvis man ejede mindst 32 tønder hartkorn. Medlemmerne blev valgt for 6 år.

I 1855 bortfaldt godsejernes og herreds- og birkefogdernes "fødte" medlemskab, og præsten var fra nu af kun var født medlem for de sagers vedkommende, der angik skole- og fattigforhold. Valgretten blev udvidet til også at gælde husmænd og landarbejdere, men ikke tjenestekarle og slet ikke kvinder. De besiddende klasser blev dog sikret en stærk repræsentation derved, at den højst beskattede femtedel af vælgerne skulle vælge den større halvdel af sogneforstanderskabets medlemmer.

Ansvars- og forvaltningsområderRediger

Ansvarsområderne for forstanderskaberne var fattig-, skole- og vejvæsen.

OphørRediger

Sogneforstanderskaberne blev i 1867 afløst af sogneråd. Ved samme lejlighed blev en række kommunale opgaver omlagt, og kommunerne kom under endnu strengere tilsyn og kontrol fra de højere myndigheders side.

NoterRediger

  1. ^ Salmonsen, s. 888

LitteraturRediger

  • Harry Christensen: Bonden, kommunen og demokratiet. Det lokale selvstyres etablering på landet i Danmark 1842-1867, bind I-II. (Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland, 1997)

Eksterne henvisningerRediger