Soteriologi

Soteriologi af græsk soteria "frelse" + logi "læren om".


Som religiøs og sekulær praksisRediger

Soteriologier, lærer om frelse, står centralt i de fleste religioner.
Som en række ideer om hvordan verden og mennesker kan udfries fra de aktuelle eksistensbetingelser til en form for idealtilstand.
Som en række ritualiserede praksisformer, som giver mennesket praktiske øvelser og redskaber til at opnå et bedre liv, eventuelt i andre dimensioner. [1]


Som "frelsens" hvorfra, hvortil og hvorledesRediger

Soteriologi betegner de forestillinger, en bestemt religiøs gruppe gør sig om frelsen: hvorfra, hvortil og hvorledes?

Frelsens hvorfra refererer til den aktuelle, negativt bestemte situation, som den pågældende gruppe oplever som udtryk for gudsforladthed eller som udtryk for det/den ondes herredømme.

Frelsens hvortil henviser til den (eskatologiske) ophævelse af denne negative tilstand og til oprettelsen af at utopisk samfund, et messiansk rige, en fornyet jord, et Paradis eller en himmel, det vil sige et sted hvor guddommelig vilje og dermed per definition retfærdighed hersker uindskrænket (jævnfør 2 Pet 3, 13).

Andet Petersbrev 3, 13: "... Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. ..."

Frelsens hvorledes betegner den eller de måder, hvorpå den første tilstand overvindes og erstattes med den sidste. Der refereres til guddommelige indgreb, især i form af sendelse af en fra himmelen udgået åbenbarer- og/eller frelserskikkelse og i form af en guddommeligt udvirket fjernelse af de gudfjendtlige magter. (Bilde, kapitel 8)


KildeRediger

  • Bilde, Per (2001). En religion bliver til : en undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110. Frederiksberg : Anis. DK5=22.59. ISBN 87-7457-277-6
Fra kapitel 8 : Soteriologi


Se ogsåRediger


Eksterne henvisningerRediger

  • Litteratur til emnet
Fra Patristik.dk : Soteriologi
Fra Afdeling for Systematisk Teologi : Litteraturvejledning, afsnit Kristologi og soteriologi
  1. ^ Fra kursusbeskrivelse på www.humaniora.sdu.dk Arkiveret 10. juli 2003 hos Wayback Machine