Forskel mellem versioner af "Bruger:Metalindustrien/grundstof"

| 6 || Octahedral || [AgF<sub>6</sub>]<sup>3−</sup>
|}
Sølv er et relativt ureaktivt metal, da dets fyldte 4d-skal ikke er særligt effektiv til at skærme de elektrostatiske tiltrækningskrafter fra kernen til den yderstliggende 5s-elektron, og sølv er derfor placeret nær bunden af den [[elektrokemiske serie]] (''E''<sup>0</sup>(Ag<sup>+</sup>/Ag) = +0.799&nbsp;V).<ref name=Greenwood1177/> I gruppe 11 har sølv den laveste førsteioniseringsenergi (hvilket viser 5s-orbitalens ustabilitet), men har højere anden- og tredjeioniseringsenergier end kobber og guld (hvilket viser 4d-orbitalernes stabilitet), og sølvets kemi er derfor hovedsageligt i et [[oxideringstrinoxidationstrin]] på +1, hvilket viser det gradvist mere begrænsede interval af oxideringstrinoxidationstrin langs overgangsserien, da d-orbitalerne fyldes og stabiliseres.<ref name=Greenwood1180>Greenwood and Earnshaw, p. 1180</ref> For kobber forklarer Cu<sup>2+</sup>'s store [[hydrationsenergi]] sammenlignet med Cu<sup>+</sup> hvorfor den førstnævnte er mere stabil i vandholdige opløsninger og fastform på trods af manglen på sidstnævntes stabile, fyldte d-underskal. I sølv bliver denne effekt dog oversvømmettilsidesat af dets store andenioniseringsenergi, og følgelig er Ag<sup>+</sup> den stabile art i vandige opløsninger og fastform, mens Ag<sup>2+</sup> er meget mindre stabil, da den oxiderer vand.<ref name=Greenwood1180/>
 
De fleste sølvforbindelser har silver compounds have significanttydelige [[covalentKovalent bondbinding|covalentkovalente]] characteregenskaber due togrund theaf smallsølvs sizelille andstørrelse highog firsthøje ionizationførste energyioniseringsenergi (730.,8&nbsp;kJ/mol) of silver.<ref name=Greenwood1177/> Furthermore,Derudover silver'ser sølvs Pauling -[[electronegativityelektronegativitet]] of 1.,93 ishøjere higher than that ofend [[leadbly]]s (1.,87), andog itsdets [[electron affinityelektronaffinitet]] of 125.,6&nbsp;kJ/mol iser muchmeget higherhøjere than that ofend [[hydrogenbrint]]s (72.,8&nbsp;kJ/mol) andog notkun muchlidt less than that ofunder [[oxygenilt]]s (141.,0&nbsp;kJ/mol).<ref name=Greenwood1176>Greenwood and Earnshaw, p. 1176</ref> Due togrund itsaf fulldets fulde d-subshell,underskal silverudviser insølv itsi maindets primære +1-oxidationstrin oxidationrelativt state exhibitsegenskaber relativelyfra fewde propertiesegentlige of[[overgangsmetal]]ler thefra transition[[Gruppe metals(periodiske proper from groupssystem)|gruppe]] 4 totil 10, formingdanner ratherrelativt unstableustabile [[organometallicmetalorganisk compoundkemi|metalorganiske forbindelser]]s, formingdanner linearlineære complexeskomplekser, der showingviser verymeget lowlave [[coordination numberkoordinationstal]]s likesåsom 2, andsamt formingdanner anet amphotericamfotært oxideoxid<ref>Lidin RA 1996, ''Inorganic substances handbook'', Begell House, New York, {{ISBN|1-56700-065-7}}. p. 5</ref> assåvel well assom [[Zintl phase-fase]]s liker theligesom [[post-transitionandre metalmetaller]]s.<ref>Goodwin F, Guruswamy S, Kainer KU, Kammer C, Knabl W, Koethe A, Leichtfreid G, Schlamp G, Stickler R & Warlimont H 2005, 'Noble metals and noble metal alloys', in ''Springer Handbook of Condensed Matter and Materials Data,'' W Martienssen & H Warlimont (eds), Springer, Berlin, pp.&nbsp;329–406, {{ISBN|3-540-44376-2}}. p. 341</ref> UnlikeSølvs the+1-oxidationstrin preceding transition metalser, thei +1modsætning oxidationtil statede offoregående silverovergangsmetaller, isstabilt stableselv eveni inmanglen the absence of [[pi backbonding-bagdonation|π-acceptor ligandsacceptorligander]].<ref name=Greenwood1180/>
 
SilverSølv doesreagerer notikke reactmed with airluft, evenselv atved redrød heatvarme, andog thusblev wasderfor considered byaf [[alchemistalkymist]]ser asanset asom et [[noble metalædelmetal]] along withlinje goldmed [[guld]]. ItsDets reactivityreaktivitet isligger intermediatemellem between that of copperkobbers (whichsom formsdanner [[copperkobber(I) oxideoxid]] whennår heateddet inopvarmes airi toluften redtil heatrød varme) andog goldgulds. LikeSølv copperreagerer, silverligesom reactskobber, withmed [[sulfursvovl]] and its compounds; inog theirdets presenceforbindelser, silversom tarnishesfarver indet airi toluften formog the blackdanner [[silver sulfidesølvsulfid]] (copperkobber formsdanner thei greenstedet det grønne [[sulfatesulfat]] instead, whilemens goldguld doesslet notikke reactreagerer). UnlikeI copper,modsætning silvertil willkobber not reactvil withsølv theikke halogensreagere med [[halogen]]er, withmed theundtagelse exception ofaf [[fluorinefluor]] gas, withsom whichdet it forms thedanner [[silversølv(II) fluoridefluorid|difluoridedifluorid]] med. WhileSelvom silversølv isikke notangribes attackedaf by nonikke-oxidizingoxiderende acids,syrer the metalvil dissolvesdet readilystadig inkunne hotopløses concentratedi varm, koncentreret [[sulfuric acidsvovlsyre]], assåvel wellsom asi dilutefortyndet oreller concentratedkoncentreret [[nitric acidsalpetersyre]]. InVed thetilstedeværelsen presenceaf of airluft, andog especiallyisær inved thetilstedeværelsen presenceaf of [[hydrogen peroxidebrintoverilte]], silvervil sølv dissolvesnemt readilyopløses ini aqueousvandige solutionsopløsninger ofaf [[cyanidecyanid]].<ref name=Greenwood1179>Greenwood and Earnshaw, p. 1179</ref>
 
The three main forms of deterioration in historical silver artifacts are tarnishing, formation of [[silver chloride]] due to long-term immersion in salt water, as well as reaction with [[nitrate]] ions or oxygen. Fresh silver chloride is pale yellow, becoming purplish on exposure to light; it projects slightly from the surface of the artifact or coin. The precipitation of copper in ancient silver can be used to date artifacts, as copper is nearly always a constituent of silver alloys.<ref>[https://web.archive.org/web/20130509014548/http://events.nace.org/library/corrosion/Artifacts/silver.asp "Silver Artifacts"] in ''Corrosion – Artifacts''. NACE Resource Center</ref>