Vendelbomål: Forskelle mellem versioner

256 bytes tilføjet ,  for 14 år siden
→‎Fonetik: diverse forbehold og præciseringer
(indledning, geografisk afgrænsning af Vendsyssel hører hjemme i artiklen om Vendsyssel)
(→‎Fonetik: diverse forbehold og præciseringer)
'''Vendelbomål ''' er en dansk [[dialekt]], der hører hjemme i [[Vendsyssel]].
 
=Fonetik og fonologi=
Vendelbomålets [[fonetikfonologi]] har mange særegenheder. DetVokalerne erhar megetfire rigtåbningsgrader i vokaler,modsætning ogtil dervokalsystemet er sågari nogetrigsdansk, der tyderhar på,tre atåbningsgrader. vendelbomåletVendelbomålet har detet af de rigeste vokalsystemvokalsystemer iblandt heleverdens verdensprog. En stor del af fonologien er fælles med [[hanherredmål]] og [[thybomål]].
 
==Konsonanterne==
Vendelbomålets konsonantsystem adskiller sig radikalt fra det rigsdanske. Nogle af forskellene kan forklares ved, at vendelbomålet er blevet talt (tales) i "yderområder"et yderområde og derfor dels har bevaret nogle udtaleformer, som forlængst er forsvundet i de øvrige danske dialekter, dels har nyudviklet egne særtræk. DerforMåske derfor kan genfinderman vigenfinde eksempelvis vendelbomålets brug af ''j-'' i steden for rigsdansk ''g-'' i blandt andre detandet [[bornholmsk]]e stedmål og i [[svensk]].<br>
 
===RigsdanskBlødt ''-d-'' undladeser faldet bort===
Man undlader at udtale blødt ''d'' i mellemlyd på vendelbomålet, men ser bort fra dette i en række forbindelser:<br>.
''mäd'de sa:m'' "med det samme"<br>
 
===''dj''===
 
===''h''===
Den velkendte bevarelsejyske udtale af ''h-'' i jysk foran ''j'' og ''wv'' (som i rigsdanskømålene [og på [[sønderjysk]]] er forsvundet i tale: "hvor", "hvad", "hvem", "hjem") findes også i vendelbomålet:<br>''hwitj'' "hvid"
 
===''g'' i forlyd bliver ''j''===
I steden for rigsdansk ''g-'' optræder ofte ''j-'' på vendelbomål:<br>''jik'' "gik"<br>''ji:l'' "gilde"<br>''jæs'' "gæs"<br>I de nord- og sydøstlige dele optræder som sagt ''dj-'':<br>''djik'' "gik"<br>''dji:l'' "gilde"<br>''djæs'' "gæs"<br>I steden for skriftsprogetsSkriftsprogets ''-nd'', optrædersom i de øvrige jyske dialekter og en del ømål udtales ''jnj'', vendelbomåleter i vendelbomål blevet videre palataliseret til ''j'':<br>''spaj''' "spand", ''Sjællaj'' "Sjælland"<br>Dette er noget ganske karakteristisk for vendelbomålet.
 
===''p og ''k''Klusiler===
Lydene ''p'', ''t'' og ''k'', som titi bliverindlyd udtalter somafsvækket til ''b'', ''d'' og ''g'' på rigsdansk, er tydeligeikke afsvækkede på vendelbomål og i de andre nordjyske dialekter:<br>''kåppi'' "koppen" (rigsdansk ''kåbben'')<br>''sokker'' "sukker" (rigsdansk ''sogger'')<br>
 
Lydene ''b'', ''d'' og ''g'', som i rigsdansk er ustemte, har bevaret en delvis stemthed på vendelbomål og i de andre nordjyske dialekter, ligesom i svensk.
===''t''===
 
Forskelligt fra det "tykke", ''s''-agtige, [[københavnsk]]e ''t'' i forlyd er det vendelboske ''t'' meget "tyndt" i forlyd, sagt med tungespidsen langt fremme i munden. I mellemlyd er det vendelboske ''t'' tydeligt og ikke ''d''-agtigt, som det ellers optræder i rigsdansk:<br>''netten'' "nitten" (rigsdansk ''nedden'').<br>
Udtalen af ''t'' i forlyd er dental (med tungespidsen på tænderne), i modsætning til i det øvrige Danmark, hvor den er alvæolær (med tungespidsen på tandkødsranden) og i københavnsk, hvor den er en ''ts''-lyd.
 
===''tj''===
Vendelbomålets særlige ''tj''-lyd er en hyppigpalatal brugtklusil konsonantforbindelse(i oglydskrift optræder[c]), førstder og fremmestoptræder, hvor rigsdansk har ''k'' i forlyd foran fortungevokaler:<br> ''tjön''' "køn"<br>''tje:j'' "kende"<br>''tje:rk'' "kirke"<br>dog. medHer undtagelserhar somde eksempelvisøvrige jyske dialekter en ''ka:gkj'' "kage"-lyd.<br>''tj''-lyden forekommer også i forbindelseri udlyd medefter konsonanterne ''n'' og ''l'':<br>''tentj'' "tænkt"<br>''såltj'' "salt"<br>''we:ntj'' "vente"<br>
 
Lyden forekommer også i steden for rigsmålets stød i mange ord og derudover også i steden for skriftsprogets ''-gt'':<br>''fritj'' "fri"<br>''knætj''. "knægt"<br>Dette kaldes klusilspring eller parasitlyd og findes også i de andre nordjyske dialekter.
''tj''-lyden kan nogle gange optræde som ''sj'' eller ''sj''-agtig:<br>''sjy:r'' "køre"<br>''entsj'' "ikke"<br>
 
Lyden forekommer også i udlyd, hvor rigsdansk skriver ''-gt'': ''knætj'' "knægt"<br>
 
===''w''===
Vendelbomålet følgerog ogsåde denøvrige nordjyske regeldialekter om, at derhar altid siges ''w'' i forlyd, og '''aldrig'v'' ''v''findes ikke:<br>''wæ:'' "vide"<br>''war:'' "var"
 
=Grammatik=