Forskel mellem versioner af "Kalmar län"

2.000 bytes tilføjet ,  for 10 år siden
Teksten er udvidet
m (Retter {{Commonscat}} til {{Commonskat}} I forbindelse med skift af layout - fjern gerne denne ændring hvis fladt layout ser bedre ud)
(Teksten er udvidet)
'''Kalmar län''' er et svensk [[län]] (amt), som omfatter den østlige del af [[Småland]] samt [[Öland]]. Det grænser til [[Blekinge län]], [[Kronobergs län]] og [[Östergötlands län]]. [[Residensby]] er [[Kalmar]].
 
==Natur og landskab==
Kalmar län blev dannet ved länsinddelingen i [[1634]], men fik ikke sine nuværende grænser før i 1700-tallet. Kritikere mener at länet er en kunstigt fremstillet region uden et naturligt sammenhold, på grund af det lave indbyggertal og det store areal. Frem til 1970 var länet desuden opdelt i to halvdele, Kalmar läns nordlige landsting med [[Västervik]] som hovedby og Kalmar läns sydlige landsting med [[Kalmar]] som hovedby, og med Kalmar som hovedby for hele Kalmar län med länsstyrelse og landshøvding. Årsagen til opdelingen skyldes indbyggertallet og størrelsen, samt spændinger mellem Kalmar og Västervik om hvilken af byerne der havde den førende havn i Småland. Desuden var der i den nordlige del af länet tradition for at have kontakter i Östergötland, da den del af länet hører under Linköpings stift. Den sydlige del med Kalmar hører under Växjö stift og orienterede sig mere mod syd. Følgen blev at der var forskellige rigsdagslister i länets to dele, og hhv. nordlig og sydlig orientering. I dag lever splittelsen videre i dialekten, hvor dialekterne i det nordlige Kalmar län er præget af östgötsk mens den sydlige del er har en mere "kalmaitisk" dialekt.
[[Västervik]]s grundfjeldskærgård og bronzealderlandskab, [[Kalmarsund]]kystens egeklædte strandenge og de ægte kystsamfund, [[Kristdala]]egnens levende stykker Gammelsverige, [[Glasriket]]s særegne industrisamund samt [[Öland]]s unike [[alvar]], vindmøller og [[gadeby]]er findes alle indenfor länet. Kysterne i nord og syd er meget forskellige. I nord skyller Østersøens bølger ind mod granitklipper fra jordens urtid, mod syd har den seneste istid skabt en moræneskærgård af sten og grus og fine sandstrande.
 
I det nordlige Kalmar län findes en sprækkezone, hvor der er dannet mængder af søer, og hvor man finder pittoresk beliggende byer som [[Djursdala]] og [[Hjorted]]. Der findes også flere eksempler på gamle, uskiftede og velbevarede byer som [[Stensjö by]] og [[Lunds by]] på vejen mellam Oskarshamn og Västervik.
Länet var længe fattigt, også i sammenligning med resten af Småland, og det blev kun svagt og sent industrialiseret. I 1880 boede der 245.000 mennesker i Kalmar län, et befolkningstal som endnu ikke er overgået (i 2005 boede der cirka 234.000 i hele länet). Kalmar var en vigtig grænseby frem til Skåneland blev svensk i 1658. Öland var frem til 1800-tallet [[kronopark]] under kronen og præget af ulønsomme småbrug, emigration og fattigdom. Frem til indvielsen af [[Ölandsbron]] i 1972 var Öland på vej mod fuldstændig affolkning, men det er siden lykkedes at anvende broen til at udbygge forstæder til Kalmar, så som [[Färjestaden]], [[Borgholm]] og [[Mörbylånga]].
 
I Kalmar län findes der to [[nationalpark]]er, 14 [[naturbeskyttelse]]sområder og ca. 100 [[naturreservat]]er.
Länet oplever som Norrlandslänet en stor affolkning til fordel for andre landsdele. Det er især det nordlige Kalmar län og skovbygderne i den vestlige del, som har mærket den kraftige befolkningstilbagegang. De områder det er gået bedre for er primært Kalmarsletten og det midterste [[Öland]], men disse områders begrænsede ekspansion kan ikke kompensere for länets nedgang i befolkningstallet.
 
==Historie==
Erhvervslivet er i hovedsagen præget af håndværk, mindre virksomheder, skovbrug og noget jordbrug langs større vandløb, med tilhørende industrier knyttet til disse erhverv. Der er også tungere industri som [[Scania]] og [[Oskarshamn kernekraftværk]].
 
Kalmar län blev dannetskabt ved länsinddelingen i [[1634]], men fik ikkeførst sine nuværende grænser før i 1700-tallet. Det Kritikereer menerifølge atmange länet erbedømmelser en "kunstigt fremstilletskabt" region uden etnogen naturligtrigtigt sammenhold,naturlig sammenhæng på grund af det lave indbyggertalstørrelsen og det storelave arealbefolkningstal. Frem til 1970 var länet desuden opdeltdelt i to halvdele, Kalmar läns nordlige landsting med [[Västervik]] som hovedbyden centrale by og Kalmar läns sydligesøndre landsting med [[Kalmar]] som hovedby, ogsamt med Kalmar som hovedbycentrum for hele Kalmar län med länsstyrelselänsstyrelsen og landshøvdinglandshövdingen. ÅrsagenAnledningen til opdelingendenne skyldesopdeling indbyggertalletlå i at länet er stort og størrelsentyndt befolket, samtog spændingerat det fandtes en spænding mellem Kalmar og Västervik om hvilkenat af byerne der havdevære den førende havn i Smålandsmålandshavn. Desuden varfandtes der en tradition i dendet nordlige del af länet traditionlän for at havesøge kontakter imed Östergötland, da den del af länet hørerligger under Linköpings stift., mens Denden sydlige del med Kalmar hørerhørte under Växjö stift og orienterede sig mere modsønden sydud. Følgen blev, at der var forskellige rigsdagslister ifor länetsden tonordlige dele,respektive ogden hhv.sydlige nordligdel ogaf sydlig orienteringlänet. Endnu Ii dag lever splittelsendenne splittelse videre i dialektendialekterne, hvor dialekternetalen i det nordlige Kalmar län (under Linköpings stift) er præget af östgötskøstgötamålet, mens den sydlige del eraf harlänet enorienterer meresig "kalmaitisk"mod den dialekt, som tales i Kalmar<ref>Man kan muligvis her se en sproglig rest af den oprindelige grænse mellem den danske provins [[Blekinge]], som Kalmar tilhørte, og den sydsvenske provins Småland, som Västervik tilhørte</ref>.
 
Länet var længe fattigt, og tilbagstående også i sammenligning med resten af Småland, og det blev kunindustrialiseret svagt og sent industrialiseret. I 1880 boede der 245. 000 mennesker i Kalmar län, eten befolkningstal som endnu ikke er overgået (i 2005 boede der cirkaca. 234. 000 i hele länet). Kalmar var en vigtig grænseby frem til Skåneland blev[[Skånelandet]]s svenskindlemmelse i Sverige 1658. Derefter mindskedes Kalmars strategiske betydning. Öland var frem til 1800-tallet [[kronopark]]dyrepark under kronen og, præget af ulønsommeurentable småbrug, emigration og fattigdom. Frem til indvielsen af [[ÖlandsbronÖlandsbroen]] i 1972 varfaldt ÖlandÖlands befolkningstal vejgennem modhele fuldstændigdet affolkning[[20. århundrede]], men detsiden erda sidenhar lykkedesman athaft anvendegavn af broen, tilsådan at udbyggeder er opstået forstæder til Kalmar, så som [[Färjestaden]], [[Borgholm]] og [[Mörbylånga]].
 
==Næringsliv==
Fra historisk tid har länets strategiske placering ved [[Østersøen]] og de nære kontakter med de baltiska lande haft stor betydning for regionens handel og [[søfart]], noget som bliver stadigt mere interessant, efterhånden som båndet mellem de europæiske stater vokser sig stærkere.
 
länet er et af de største affolkningslän i Sverige. Næringslivet er hovedsagelig præget af værkstedsindustri, småvirksomheder og skovbrug samt lidt jordbrug langs de større vandløb og industrier i tilknytning til disse erhverv med undtagelse af sværindustri som [[Scania]] og [[atomkraftværk]]et i Oskarshamn. Det er fremfor alt det nordlige Kalmar län og landområderne i skovegnene mod vest som rammes kraftigst af fraflytningen. Til de områder, som det er gået bedre for, hører f[[Kalmar]]sletten og det mellemste [[Öland]], men disses begrænsede ekspansion kan ikke kompensere for resten af länets nedgang i befolkningstal.
 
== Større byer ==
 
Indbyggertal pr. 31. december 2005, [http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2005A01/MI0810_2005A01_SM_MI38SM0601.pdf Statistiska centralbyrån] ([[Statistiska centralbyrån|SCB]]).
 
==Se også==
*[[Jönköpings län]]
*[[Kronobergs län]]
 
==Noter==
{{Reflist}}
 
==Eksterne links==
*[http://www.h.lst.se/ Länsstyrelsen Kalmar län]
*[http://kalmars.just.nu/ Kalmar län just nu]
*[http://www.regionfakta.com/StartsidaLan.aspx?id=19119 Regionfakta - Fakta och perspektiv om Kalmar län]
 
{{-}}
{{Søsterlinks
|commons=Kalmar County
}}
 
{{Kalmar län}}
{{Svenske län}}
{{Commonskat|Kalmar county}}
{{DEFAULTSORT:Kalmar læn}}
 
[[Kategori:Kalmar län| *]]
[[Kategori:Småland]]
[[Kategori:Öland]]
34.952

redigeringer