Dansk Biografisk Leksikon: Forskelle mellem versioner

2x{{km}}
(2x{{km}})
{{omdirigering|DBL}}
'''Dansk biografisk leksikon''' (DBL) er det mest omfattende danske, [[Biografi|biografiske]] opslagsværk.{{km}} Det kaldes også ''Bricka'' efter redaktøren for 1. udgave, [[Carl Frederik Bricka]]. Værket er en vigtig kilde til historiske danskere og nordmænd.{{km}} Første udgave under redaktion af C.F. Bricka blev skrevet [[1887]]-[[1905]] og er i 19 bind. I [[1933]]-[[1944|44]] udkom en ny revideret udgave i 27 bind redigeret af [[Povl Engelstoft]] og [[Svend Dahl]]. Den tredje og seneste udgave redigeret af [[Svend Cedergreen Bech]] udkom [[1979]]-[[1984|84]] i 16 bind og indeholder ca. 12.000 biografier fra [[800-tallet]] til nutiden. I alt ca. 20.000 personer er biograferet (en eller flere gange) i de tre udgaver, som alle indeholder litteraturhenvisninger om de biograferede.
 
Af 3. udgavens 12.000 personer var omkring 2.600 nyoptagne, godt 1.600 udgik, mens de øvrige omkring 9.400 biografier blev omskrevet eller revideret. Af dem optræder omkring 3.400 for første gang i 2. udgaven, mens de andre omkring 6.000 navne var gengangere fra Bricka – i enkelte tilfælde uden om 2. udgaven. 3. udgaven rummer et register over de henved 20.000, der er biograferet et eller flere steder i de tre udgaver og i det af Povl Engelstoft og Svend Dahl ligeledes redigerede, men mere kortfattede (og illustrerede) ''Dansk Biografisk Haandleksikon I-III'' ([[1920]]-[[1926|26]]), der indeholdt omkring 6.000 navne og lagde hovedvægten på det [[19. århundrede|19.]] og [[20. århundrede]]. Håndleksikonets forord kundgjorde, at "det praktiske Livs Mænd og Kvinder skulle stilles lige med Litteraturens og Kunstens". Samtidig var Dahl og Engelstoft sig bevidst, at "Erhvervslivets Personligheder ikke skaber sig saa let tilgængelige Monumenter som Aandens Arbejdere", og derfor medtog værket flere erhvervsfolk. Brickas 1. udgave havde givet overvældende meget plads til præster, litterater og officerer. Samtidig lider Bricka-udgaven under, at samfundssynet i mange af biografierne er præget af [[provisorietiden]]s [[konservatisme]].
89.704

redigeringer