Forskel mellem versioner af "OPROP!"

3.565 bytes fjernet ,  for 14 år siden
teksten flyttet til WS
m (tilføjet stavefejl ihh. til originalen)
(teksten flyttet til WS)
'''Oprop''' var et tysk flyveblad som blev nedkastet over [[Danmark]] under den tyske invasion i [[1940]]. Teksten er gengivet i det følgende.
{{dokument}}
 
{{Wikisource|Oprop!}}
'''Oprop''' var et tysk flyveblad som blev nedkastet over [[Danmark]] under den tyske invasion i [[1940]]. Teksten er gengivet i det følgende.
 
OPROP!
 
Til Danmarks Soldater og Danmarks Folk !
 
Uten Grund og imot den tyske Regjerings og det tyske Folks oprigtige Ønske, om at leve i Fred og Venskab med det engelske og det franske Folk, har Englands og Frankrigets Magtehavere ifjor i September erklæret Tyskland Krigen.
 
Deres Hensigt var og blir, efter Mulighet, at treffe Afgjørelser paa Krigsskuepladser som ligger mere afsides og derfor er mindre farlige for Frankriget og England, i det Haab, at det ikke ville være mulig for Tyskland, at kunde optræde stærkt nok imot dem.
 
Af denne Grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges Nøitralitæt og deres territoriale Farvand.
 
Det forsøkte stadig at gjøre Skandinavien til Krigsskueplads. Da en yderlig Anledning ikke synes at være givet efter den russisk-finnske Fredsslutning, har man nu officielt erklæret og truet, ikke mere at taale den tyske Handelsflaates Seilads indenfor danske Territorialfarvand ved Nordsjøen og i de norske Farvand. Man erklærte selv at vilde overta Politiopsigten der. Man har tilslut truffet alle Forberedelser for overraskende at ta Besiddelse af alle nødvendige Støtepunkter ved Norges Kyst. Aarhunredes største Krigsdriver, den allerede i den første Verdenskrig til Ulykke for hele Menneskeheden arbeidende Churchill, uttalte det aapent, at han ikke var villig til at la sig holde tilbake af "legale Afgjørelser
eller nøitrale Rettigheder som staar paa Papirlapper".
 
Han har forberedt Slaget mot den danske og den norske Kyst. For nogen Dager siden er han blit utnævnt til foransvarlig Chef for hele den britiske Krigsføring.
 
Den tyske Regjering har til nu overvaaket denne Mands Forholdsregler, men den kan ikke taale, at en ny Krigsskueplads nur bliver skaffet efter de engelsk-franske Krigsdriveres Ønsker.
 
Den danske og den norske Regjering har siden Maaneder hat Beskjed om disse Forsøk.
 
Likeledes er deres Holdning ingen Hemmelighed for den tyske Regjering. De er hverken villige eller istand til at kunne yde en virksom Motstand mot det engelske Inbrudd.
 
Derfor har Tyskland besluttet at foregripe det engelske Angrep og med sine Magtmidler selv at overta Beskyttelsen av Danmarks og Norges Kongeriges Nøitralitæt og værne den saalænge Krigen varer.
 
Det er ikke den tyske Regjerings Hensigt at skaffe sit et Støttepunkt i Kampen mot England, den har udelukkende det Maal at forhindre at Skandinavien bliver Slagmark for de engelske Krigsudvidelser.
 
Af denne Grund har stærke tyske Militærkræfter siden idag morges tat Besiddelse af de vigtigste militære Objekter i Danmark og Norge. Over disse Forholdsregler treffes der for Tiden Overenskomster mellem den tyske Riksregjering og den Kongelige Danske Regjering. Disse Overenskomster skal sikre at Kongeriget bestaar videre, at Hæren og Flaaten opretholdes, at det Danske Folks Frihet agtes og at dette Lands fremtidige Uafhængighed fuldt ut sikres.
 
Indtil disse Forhandlinger er afsluttet, maa der ventes at Hæren og Flaaten har Forstaaelse for dette, likeledes at Folket og alle kommunale Steder er fornuftige og har god Vilje, slik at de undlater enhver passiv eller aktiv Motstand. Den vilde være uten Nytte og bli brudt med alle Magtmidler. Alle militære og kommunale Steder anmodes derfor straks at opta Forbindelsen med de tyske Kommandører.
 
Folket opfordres til at fortsætte det daglige Arbeide og til at sørge for Rolighed og Orden!
 
For Landets Sikkerhet mot engelske Overgrep sørger fra nu af den tyske Hær og Flaade.
 
Den Tyske Kommandør<br>
Kaupisch
756

redigeringer