Danske Studerendes Fællesråd: Forskelle mellem versioner

exit copyvio http://www.dsfnet.dk/OmDSF
No edit summary
exit copyvio http://www.dsfnet.dk/OmDSF
Linje 1:
'''Danske Studerendes Fællesråd''' (DSF) er en [[paraplyorganisation]] for studenterpolitiske organisationer ved de videregående uddannelser i Danmark.
'''Danske Studerendes Fællesråd''' (DSF) er landsorganisation for studerende i Danmark. Gennem 15 medlemsorganisationer repræsenterer DSF ca. 165.000 studerende over hele landet. Med den baggrund og i tæt kontakt med en lang række samarbejdspartnere arbejder DSF dagligt for, at studerende i Danmark får de bedste uddannelser og levevilkår. Sådan har det været siden 1932. Alle studerende kan deltage i det studenterpolitiske arbejde, og der er mange muligheder for at gøre sin indflydelse gældende som aktiv i DSF.
 
På nuværende tidspunkt repræsenterer organisationens 15 medlemsorganisationer mere end 160.000 studerende fra hele landet. Dermed er DSF Danmarks største organisation for studerende på videregående uddannelser.
<em>DSF er ikke underlagt nogen form for partipolitiske interesser.</em>
 
Hver medlemsorganisation arbejder for og på hver deres uddannelsesinstitution. DSF koordinerer de forskellige medlemsorganisationers studenterpolitiske samarbejde og samler dermed kræfterne for de studerende på landsplan.
'''Opbygning og medlemsorganisationer'''
 
DSF er uafhængig af partipolitiske interesser og har været med til at sætte uddannelses- og studenterpolitik på den politiske dagsorden siden 1932.
DSF's 15 medlemsorganisationer er uafhængige studenterråd og
studenterorganisationer, primært ved længere videregående
uddannelsesinstitutioner. Til dagligt arbejder medlemsorganisationerne på deres uddannelsesinstitution for, at de studerendes interesser bliver varetaget på lokalplan, men to gange om året samles alle medlemsorganisationer til DSF's politikkonference, hvor det er medlemsorganisationernes opgave at lægge DSF's politiske linje samt at vælge DSF's politiske ledelse.
 
DSF arbejder aktivt for, at de studerende skal have de bedst mulige vilkår i Danmark og i udlandet.
DSF’s medlemsorganisationer stiller op til valg til styrende organer (fx universitetsbestyrelser) på deres uddannelsesinstitutioner og repræsenterer herigennem de studerendes interesser.
DSF taler de studerendes sag i en række centrale råd, nævn, udvalg og arbejdsgrupper og ikke mindst i medierne. Via aktiviteter og kampagner arbejder organisationen for at sætte fokus på aktuelle problemstillinger og forbedre studerendes forhold.
 
DSF er medlem af den europæiske studenterorganisation [[ESU]] tidligere kendt som [[ESIB]] og af netværket [[Nordiskt Ordförande Möte]] NOM/BOM. Derud over samarbejder DSF tæt sammen med [[andre danske studenterpolitiske organisationer]] samt uddannelsespolitiske institutioner som [[Danske Universiteter]] og [[Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling]].
DSF er paraplyorganisation for medlemsorganisationerne og det er derfor ikke muligt at melde sig ind i DSF som enkelt studerende. Enkelte medlemsorganisationer har individuelle medlemskaber. Disse medlemskaber fungerer dog ikke som politiske medlemskaber, men som ordninger, hvor studerende kan få rabatter på eksempelvis arrangementer arrangeret af
organisationen. Alle DSF’s medlemsorganisationer fungerer derimod efter demokratiske principper, hvor det er altid muligt som studerende, at få indflydelse på organisationens politik og aktiviteter. Det er altså aldrig nødvendigt med et medlemskab for at være repræsenteret i de enkelte uddannelsesinstitutionernes bestyrelser såvel som af DSF på landsplan.
 
Da DSF gennem sine mange medlemsorganisationer har et stort bagland og kan tale på vegne af mange tusinde studerende, er det en stemme, der bliver hørt i den offentlige debat.
'''Politisk ledelse og forretningsudvalg'''
 
De politiske udvalg arbejder med emner som gennemførelse og frafald, optagelsessystemet, [[Lissabon strategien]], [[Bologna processen]], [[SU]], boligpolitik, undervisningsmiljø, internationalisering og meget mere.
DSF's politiske ledelse består af en formand og to næstformænd med ansvar for henholdsvis uddannelsespolitik og levevilkårspolitik. Foruden den politiske ledelse, vælges yderligere to personer, som sammen med den politiske ledelse udgør DSF's Forretningsudvalg.
 
Forretningsudvalget, med formanden i spidsen, er organisationens daglige, politiske ledelse. Forretningsudvalget består af en formand, to næstformænd (uddannelsespolitisk og levevilkårspolitisk næstformand), en formand for Økonomisk Råd samt et menigt valg Forretningsudvalgsmedlem.
Forretningsudvalget vælges for et år og arbejder fra DSF's sekretariat i København på at sætte handling bag politikkonferencens vedtagelser. I det politiske arbejde refererer Forretningsudvalget til to stående udvalg, Levevilkårsudvalget og Uddannelsespolitisk Udvalg, der til dagligt er DSF's øverste politiske myndighed inden for hver deres område. Den organisatoriske enhed, Landsforum, varetager den mere handlingsorienterede del af DSF's arbejde og udarbejder sammen med Forretningsudvalget DSF’s arbejdsplan og kampagner. Økonomien styres fra Økonomisk Råd, mens Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse.
 
Økonomisk Råd er organisationens økonomiske og organisatoriske ledelse samt arbejdsgiver for sekretariatschefen. Sekretariatschefen er leder af sekretariatet, der betjener forretningsudvalget, landsforum, økonomisk råd og medlemsorganisationerne.
'''Internationalt arbejde'''
 
Landsforum er en organisatorisk bestyrelse, der planlægger, udfører og evaluerer kampagner.
Foruden det landspolitiske arbejde, er DSF engageret i international studenterpolitik. Dette sker primært via International Gruppe, der repræsenterer DSF i det nordiske samarbejde Nordisk Ordförandemöte (NOM) og i den europæiske studenterorganisation European Students' Union (ESU). Samtidig er DSF engageret i solidaritetsprojekter med studerende fra blandt andet Palæstina og Zimbabwe.
 
<nowiki>Heraf </nowiki>DSFer harrepræsentantskabet sekretariatorganisationens øverste HCmyndighed, Andersensmens Boulevardforretningsudvalget ivaretager Københavnden daglige politiske ledelse. Sekretariatet er et politisk uafhængigt organ, der servicerer hele organisationen.
'''Sekretariat'''
 
<nowiki> </nowiki>DSF har sekretariat på HC Andersens Boulevard i København. Sekretariatet er et politisk uafhængigt organ, der servicerer hele organisationen.
 
Nuværende sekretariatschef er [[Ole Buch Rahbek]]
Line 41 ⟶ 37:
* [http://www.student.dfuni.dk/ De Studerendes Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet] (Nu en del af Københavns Universitet)
 
* [http://www.dpu.dk/site.aspx?p=18 De Studerendes Råd ved Danmarks Pædagogiske Universitet] (Nu en del af Aarhus Universitet)
 
* [http://www.detfynskekunstakademi.dk/vis.asp?page=studerendes_raad De Studerendes Råd ved Det Fynske Kunstakademi]
Line 79 ⟶ 75:
|2011 || [[Magnus Pedersen]] || [[Louise Lipczak Hansen]] || Nina Rasmussen
|-
|2010 || [[Mikkel Zeuthen]] || [[Johanne Skriver]] || [[Lena Scotte]]
|| -
|2007 || [[]] || [[]] || [[Rune Møller Stahl]]
|}
 
108.448

redigeringer