Mogens Scott-Hansen: Forskelle mellem versioner

Formatering rettet, flere link, skabelon {{Henvisninger}}
m (afsnit)
(Formatering rettet, flere link, skabelon {{Henvisninger}})
'''Mogens Scott-Hansen''' '''(Scott)''' er født i [[Assens]]{{Hvilken?}} i 1929. Han døde i [[Ulkebøl]] på Als i 2004. Scott er kendt for sit enorme arbejde med at registrere og formidle den glemte og delvis forsvundne tyske forsvars-stilling fra [[1. verdenskrig]], [[Sikringsstilling Nord]]. Stillingen blev bygget af den kejserlige tyske hær i årene 1916 til 1918 i det daværende Nordslesvig. Den strækker sig fra [[Årøsund]] ved [[Lillebælt]] til [[Rømø]].
'''Mogens Scott-Hansen''' '''(Scott)''' er født i [[Assens]] i 1929. Han døde i [[Ulkebøl]] på Als i 2004.Scott er kendt for sit enorme arbejde med at registrere og formidle den glemte og delvis forsvundne tyske forsvars-stilling fra 1. verdenskrig, [[Sikringsstilling Nord]]. Stillingen blev bygget af den kejserlige tyske hær i årene 1916 til 1918 i det daværende Nordslesvig. Den strækker sig fra Årøsund ved Lillebælt til Rømø.
 
====== '''Scotts baggrund''' ======
Scott var søn af en skolelærer, og fattede tidligt interesse for historie. Både den nære og verdenshistorien. Hans store forbillede var da også fra den verdenshistoriske scene - [[Winston Churchill]].
 
Som syv-årig flyttede Scott med faderen til [[Odense]], hvor han boede de næste 18 år. Han blev opdraget efter de gammeldags, borgerlige dannelsesidealer. Han fik en god kulturel og historisk baggrund af sin far som han beskriver som ”et højt begavet og nobelt åndsmenneske, for hvem det med en kombination af disciplin og udstrakt frihed lykkedes at bibringe en evig nysgerrighed og en dyb respekt for den klare tanke”.
 
Den historiske interesse udmøntede sig i, at teenageren Scott to gange lånte begge bind af Winston Churchills ”Den Store Krig” på biblioteket, da alle talte om en eventuel en kommende krig Bestemt ikke normal ungdomslitteratur, men afgjort medvirkende til at forme den unge mand.
 
Scott udviste under besættelsen en mere end almindelig nysgerrighed. Om det skyldtes en ubevidst forståelse af, at oplevelser i nuet er morgendagens historie, eller blot hans udprægede nysgerrighed skal være usagt, men den unge mand var konstant på farten for at se og opleve mest muligt.  Faderen støttede ham i dette, for som faderen sagde ”Der blev skrevet historie – og så måtte de lære at dukke sig”.  Dette førte til at Scott udførte små opgaver som f.eks. kurer- og skygningsopgaver for modstandsbevægelsen.
 
Scott forlod gymnasiet i utide kort før eksamen og gik stedet 4 år i lære. I 1955 dimitterede han som maskiningeniør fra Odense Maskinteknikum.
Via forskellige kortere ansættelser, bl.a. på [[Rolfsted Sogn|Hudevad Radiatorabrik]], fik han ansættelse som ingeniør på [[Danfoss A/S]] på Als.
 
Via forskellige kortere ansættelser, bl.a. på [[Rolfsted Sogn|Hudevad Radiatorabrik]], fik han ansættelse som ingeniør på [[Danfoss A/S]] på [[Als]].
====== '''Hans første møde med Sikringsstilling Nord''' ======
 
====== '''Hans første møde med Sikringsstilling Nord''' ======
[[Fil:Sikringsstilling Nord. Observationsbunker på Store Borgbjerg.jpg|thumb|Bunkeren på Store Borgbjerg 2017|175x175px]]
I 1942 havde den da årige Scott første gang stiftet bekendtskab med [[Sikringsstilling Nord]].
Det skete på en cykeltur fra Odense til [[ringridning]] i [[Sønderborg]] sammen med hans far. Faderen havde hørt om rester af en let tysk forpoststilling fra 1. verdenskrig, der skulle ligge nord for det tyske mindretals samlingspunkt ved [[Bismarck-tårn|Knivsbjerg]] syd for Åbenrå.
De fandt den på vejen og de så en større betonbygning med meter tykke ydervægge. Det var observationsbunkeren på Store Borgbjerg. Begge var de tilstrækkeligt militærhistorisk velbevandret til at undre sig over, hvad denne massive bygning havde med let forpoststilling eller let feltbefæstning at gøre. Med dette indtryk fortsatte de til Sønderborg. Efterføl-gende forsøgte den unge Scott at søge oplysninger på biblioteket, men der fandtes intet, og efterfølgende gik oplevelsen i gemme- men ikke glemmebogen.
 
Det skete på en cykeltur fra Odense til [[ringridning]] i [[Sønderborg]] sammen med hans far. Faderen havde hørt om rester af en let tysk forpoststilling fra 1. verdenskrig, der skulle ligge nord for det tyske mindretals samlingspunkt ved [[Bismarck-tårn|Knivsbjerg]] syd for [[Åbenrå]].
====== '''Interessen vågner igen''' ======
 
I forbindelsen med ansættelsen på Danfoss var Scott flyttet til [[Guderup]] på Als. Kort inden var han blevet skilt, og da han i den forbindelse følte sig lidt ensom og deprimeret, faldt tankerne igen på det
De fandt den på vejen og de så en større betonbygning med meter tykke ydervægge. Det var observationsbunkeren på Store Borgbjerg. Begge var de tilstrækkeligt militærhistorisk velbevandret til at undre sig over, hvad denne massive bygning havde med let forpoststilling eller let feltbefæstning at gøre. Med dette indtryk fortsatte de til Sønderborg. Efterføl-gendeEfterfølgende forsøgte den unge Scott at søge oplysninger på biblioteket, men der fandtes intet, og efterfølgende gik oplevelsen i gemme- men ikke glemmebogen.
 
gamle tyske anlæg han havde set i 1942. Og hvad var nu mere oplagt end at adsprede de tunge tanker med at søge oplysninger om dette, nu han alligevel var i landsdelen. Dog måtte han efter en del søgen og spørgen sig for erkende, at der tilsyneladende intet var at finde. Historisk var anlægget både væk og glemt.
====== '''Interessen vågner igen''' ======
I forbindelsen med ansættelsen på Danfoss var Scott flyttet til [[Guderup]] på Als. Kort inden var han blevet skilt, og da han i den forbindelse følte sig lidt ensom og deprimeret, faldt tankerne igen på det gamle tyske anlæg han havde set i 1942. Og hvad var nu mere oplagt end at adsprede de tunge tanker med at søge oplysninger om dette, nu han alligevel var i landsdelen. Dog måtte han efter en del søgen og spørgen sig for erkende, at der tilsyneladende intet var at finde. Historisk var anlægget både væk og glemt.
I mellemtiden mødte han gemmen Ulkebøl Amatørteater sin kommende hustru og senere nærmeste hjælper Mette. Hun var på dette tidspunkt folkeskolelærer i Kær.
 
I mellemtiden mødte han gemmen Ulkebøl Amatørteater sin kommende hustru og senere nærmeste hjælper Mette. Hun var på dette tidspunkt folkeskolelærer i Kær.
I 1975 gjorde en kollega på Danfoss Scott opmærksom på nogle artikler om Sikringsstilling Nord i [[Sønderjysk månedsskrift]]. De var skrevet af Ulrich greve Holstein og dr. phil Thøger Bang.
 
I 1975 gjorde en kollega på Danfoss Scott opmærksom på nogle artikler om Sikringsstilling Nord i [[Sønderjysk månedsskrift]]. De var skrevet af Ulrich greve Holstein og dr. phil Thøger Bang.
 
Her var den overordnede historie beskrevet, og Scott opdagede at det faktisk drejede sig om et enormt anlæg med hundredevis af konstruktioner, og ikke blot "en let forpoststilling".
 
[[Fil:Sikringsstilling nord, Gammelskov batteri.jpg|left|thumb|239x239px|Det sprængte Gammelskov Batteri]]
Samtidig rummede artiklerne til Scotts store glæde også nogle kildehenvisninger. En rekognosceringsrapport lavet af 8 pionerofficerer i 1921 samt en rapport over sprængningerne af de fleste anlæg i årene 1922-1926. Nu fik han et godt udgangspunkt, da han her både fik bekræftet eksistensen og fik indsigt i både stillingens forløb og en rimelig beskrivelse af de enkelte anlæg.
 
Og det var i sandhed et glemt anlæg han havde fundet. Efter det forskellige skyts var afhentet af tyskerne i 1919, foretog den danske hær en meget hastig recognoscering i 1921 med henblik på senere bortsprængning. Man ønskede ikke en stærk nordvendt stilling i sin sydlige baghave. Samtidig var stemningen efter genforeningen ikke for en bevarelse af tidligere tyske militære anlæg.
 
I årene 1922- 1926 gennemførtes en lang række sprængninger af anlæggene, og de forholdsvis få og små tilbageværende anlæg blev taget i brug som viktualierum og kartoffelkældre. I Tyskland var alle spor slettet efter det tyske militærarkiv brændte efter et engelsk luftangreb i 1944. Stillingen gled så at sige ud af både dansk og tysk historie.
 
====== '''Arbejdet med stillingen begynder''' ======
Med kopier af rapporterne begyndte Scott straks i 1975 at søge og registrere anlæggene fra øst mod vest tværs over Sønderjylland. . En enorm opgave, der dog hurtigt viste sig at at blive endnu større end han havde forestillet sig. Det var op mod fem hundrede anlæg, nogle synlige, nogle tildækkede eller sprængte. Scott ville finde dem alle. De betydelige kilder var de lokale lodsejere der havde nogle af de gamle anlæg på deres jorder og de nu ældre mennesker, der søm børn og unge havde færdedes mellem anlæggene. Specielt drengene havde været interesseret. De havde fået forholdsvis lang snor af den tyske bevogtning, der åbenbart ikke betragtede dem som nogen større sikkerhedsrisiko.
 
Ud over at finde, opmåle og registrere de enkelte anlæg, begyndte Scott nu også et kæmpe projekt med at interviewe disse vidner og dermed samle et stort førstehåndsmateriale. I sidste øjeblik, for disse vidner var langt oppe i årene. Som Scott selv udtrykte det "arkiver består, men vidner forgår."
 
Over 700 interviews blev optaget på bånd, hvilket blev et meget væsentligt bidrag til historieskrivningen.
 
====== '''Fuldtidsarbejde''' ======
[[Fil:Sikringsstilling Nord, Scott i felten.jpg|left|thumb|219x219px|Scott i felten|alt=]]
Det blev snart klart for både Scott og hans hustru Mette Sarus Scott-Hansen, at fuldtidsarbejde som ingeniør på Danfoss om dagen og tilværelsen som pioner og ildsjæl i Sikringsstiling Nord om aftenen og natten var for voldsom. I 1978 opsagde han derfor, på opfordring af hustruen Mette, sit ingeniørjob på Danfoss op, for at hellige sig opgaven helt og fuldt. De indstillede sig nu på daglig smalhals, da de fremover kun ville have hustruens indkomst som folkeskolelærer at leve for.
 
[[Fil:Sikringsstilling Nord, Scott med bombesøgeren.jpg|alt=|thumb|243x243px|Scott med bombesøgeren]]
Arbejdet blev nu systematiseret. Scott var klar over at vidnerne var en særdeles vigtig kilde. Samtidig var han også bevidst om, at det nok hastede. Øjenvidnerne var mindst 70 var år gamle - ofte ældre. De måtte formodes at forsvinde indenfor overskuelig tid. Det ene interview førte til det næste, og der var rigeligt t se til og holde styr på.
 
Da der ikke var meget økonomisk råderum, konstruerede ingeniøren Scott forskellige sindrige hjemmemodificerede maskiner og instrumenter. Samtidig kunne han trække på et stort netværk. Bl.a. lånte han en militær bombesøger på en nærliggende flyvestation. Denne kunne registrere metal, og dermed armerings-jernene i en sprængt og begravet bunker i op til otte meters dybde.
 
Sideløbende afholdt Scott et stort antal fordrag og rundvisninger. Disse var medvirkende til bevidstgørelsen af anlægget historie og de enkelte anlægs betydning. En del anlæg blev hermed reddet fra ødelæggelse. Nogle lodsejere begyndte endda selv at vise gæster rundt i deres egne små anlæg. Samtidig var foredragende medvirkende til at skabe forbindelse til nye vidner og flere interviews.
 
Efterhånden kom hustruen også med i arbejdet. Hun passede båndoptageren under interviews med vidner og skiftede billeder på dias-fremviseren under foredragene. I takt med hun ophørte på arbejdsmarkedet, deltog hun også i stigende grad også i feltarbejdet.
 
====== Livsværket ======
I slutningen af 1990-erne fik Scott konstateret Alzheimer[[alzheimer]], og han døde i 2004.
 
====== Livsværket ======
I slutningen af 1990-erne fik Scott konstateret Alzheimer, og han døde i 2004.
[[Fil:SikringNord.JPG|thumb|72x72px]]
Han efterlod sit store og omfattende livsværk, som hans hustru og nærmeste hjælper Mette nu var efterladt med. Hun følte sig tynget af ansvaret. Men allerede under Scotts sygdom var de nærmeste samarbejdspartnere begyndt at forberede en bevaring. En del af arkiverne blev erklæret bevaringsværdigt, og de findes i dag i digitaliseret form på Institut for Sønderjysk Lokalhistorie (ISL) i Åbenrå. Blandt dette materiale er lydfilerne fra de mange interviews.Scotts øvrige arkiver og mange af hans konstruktioner blev til Mettes lettelse overført til den nystiftede Støtteforening for Sikringsstilling Nord i 2014. Foreningen er hjemmehørende i Agerskov og opbevarer i en lille udstilling Scotts arkiver, hans sindrige instrumenter og ikke mindst originalerne af hans over 700 vidneafhøringer.
 
I 2016 -2017 blev alle enkelte anlæg fredet, blandt andet på baggrund af Scotts omfattende registreringer. Der er adgang til de fleste anlæg på privat grund via trampestier.
 
== Litteratur ==
* Thøger Bangs og Ulrich greve Holstein, Sønderjysk Månedsskrift 1975.
* Per Ole Schovsbo og Hans Ole Mathiessen, Sønderjysk Månedsskrift nr. 6, 1992.  Tyske betonstillinger i Jylland 1916-1945.
 
* Mogens Scott-Hansen. Sikringsstilling Nord (1992)
Per Ole Schovsbo og Hans Ole Mathiessen, Sønderjysk Månedsskrift nr. 6, 1992.  Tyske betonstillinger i Jylland 1916-1945.
* Leif O. Nørgaard, Tidsskriftet Ingeniøren nr. 25 1995.  Sikringsstilling Nord blev hans livsværk.
 
Mogens* Scott-HansenHans Ole Mathiessen, Sønderjysk Månedsskrift nr. 4, 1995.  Sikringsstilling Nord (1992).
* Søren Østergaard. Scott (2018)
 
Leif O. Nørgaard, Tidsskriftet Ingeniøren nr. 25 1995.  Sikringsstilling Nord blev hans livsværk.
 
Hans Ole Mathiessen, Sønderjysk Månedsskrift nr. 4, 1995.  Sikringsstilling Nord.
 
Søren Østergaard. Scott (2018)
 
== Referencer ==
* 1.Pionerbataljons rapport til krigsministeriet vedr. demoleringen, 1928.
* https://denstorekrig1914-1918.dk/verdenskrigens-spor-soenderjylland/
 
* http://www.military-history-denmark.dk
https://denstorekrig1914-1918.dk/verdenskrigens-spor-soenderjylland/
 
{{Henvisninger}}
http://www.military-history-denmark.dk
 
{{FD|1929|2004|Scott-Hansen; Mogens}}