Størrelser (papir)

standarden for papirstørrelser

Papirstørrelser er standardiseret i bl.a. ISO 216 og ISO 217. I standarderne indgår en række størrelser, hvor en ændring fra et tal til det næste større tal betyder en halvering af den længste side, svarende til at man folder midt på papirets længste side.

Sideforhold

Eksempelvis er A4-papir 210 × 297 mm, og A5 er 148 × 210 mm.

Når der tales om 80 g-papir, menes der, at 1 kvadratmeter vejer 80 gram (et A0-ark), så et ark 80-grams A4-printerpapir således vejer 5 g (idet der går 16 A4-ark på en kvadratmeter).

A- og B-formaterne passer direkte ind i metersystemet; A0 fylder således en kvadratmeter, mens B0 er en meter på den korteste led.

For konvolutter findes en C-række, der passer til at man kan lægge det tilsvarende A-papir ind i konvolutten. En C5-konvolut passer derfor til et A5-ark eller et foldet A4-ark.

De internationale standarder for papirstørrelser bliver brugt i alle verdens lande undtagen USA, Canada og nogle sydamerikanske lande.

Internationale papirstørrelser (ISO 216)

redigér
 
Illustration af ISO A-formater.
Navn Størrelse (mm) Navn Størrelse (mm) Navn Størrelse (mm) Navn Størrelse (mm) Navn Størrelse (mm)
A0 841 × 1189 B0 1000 × 1414 C0 917 × 1297        
A1 594 × 841 B1 707 × 1000 C1 648 × 917 D1 545 × 771    
A2 420 × 594 B2 500 × 707 C2 458 × 648 D2 385 × 545    
A3 297 × 420 B3 353 × 500 C3 324 × 458 D3 272 × 385 E3 400 × 560
A4 210 × 297 B4 250 × 353 C4 229 × 324 D4 192 × 272 E4 280 × 400
A5 148 × 210 B5 176 × 250 C5 162 × 229 D5 136 × 192 E5 200 × 280
A6 105 × 148 B6 125 × 176 C6 114 × 162 D6 96 × 136 E6 140 × 200
A7 74 × 105 B7 88 × 125 C7 81 × 114 D7 68 × 96    
A8 52 × 74 B8 62 × 88 C8 57 × 81        
A9 37 × 52 B9 44 × 62 C9 40 × 57        
A10 26 × 37 B10 31 × 44 C10 28 × 40        

Når man ser bort fra afrunding, kan de tre hovedseriestørrelser også udregnes af en matematisk formel:

Navn Størrelse (m) Navn Størrelse (m) Navn Størrelse (m)
An   Bn   Cn  

Internationale papirstørrelser (ISO 217)

redigér

RA står for "raw format A" og SRA står for "supplementary raw format A". Formaterne er en smule større end de tilsvarende A-formater.

  • ISO A0-formatet har et areal på 1,00 m2
  • ISO RA0-formatet har et areal på 1,05 m2
  • ISO SRA0-formatet har et areal på 1,15 m2
Navn Størrelse (mm) Navn Størrelse (mm)
RA0 860 × 1220 SRA0 900 × 1280
RA1 610 × 860 SRA1 640 × 900
RA2 430 × 610 SRA2 450 × 640
RA3 305 × 430 SRA3 320 × 450
RA4 215 × 305 SRA4 225 × 320

USA's papirstørrelser

redigér
 
Illustration af ANSI-formater.
Navn Størrelse (inches ") Størrelse (mm)
Quarto 10 × 8 254,0 × 203,2
Foolscap 13 × 8 330,2 × 203,2
Letter 8,5 × 11 215,9 × 279,4
Legal 8,5 × 14 215,9 × 355,6
Ledger / Tabloid 11 × 17 279,4 × 431,8
Executive 7,25 × 10,5 184,15 × 266,7
Post 15,5 × 19,25 393,7 × 488,95
Crown 15 × 20 381,0 × 508,0
Large post 16,5 × 21 419,1 × 533,4
Demy 17,5 × 22,5 444,5 × 571,5
Medium 18 × 23 457,2 × 584,2
Royal 20 × 25 508,0 × 635,0
Elephant 23 × 28 584,2 × 711,2
Double Demy 23,5 × 35 596,9 × 889,0
Quad Demy 35 × 45 889,0 × 1143,0
A 8,5 × 11 215,9 × 279,4
B 11 × 17 279,4 × 431,8
C 17 × 22 431,8 × 558,8
D 22 × 34 558,8 × 863,6
E 34 × 44 863,6 × 1117,6

Ekstern henvisning

redigér