Stadtwerke Flensburg

Stadtwerke Flensburg er en forsyningsvirksomhed, der ejes af Flensborg Kommune. Aktiviteterne omfatter leverance af elektrisk energi, gas, vand og varme/fjernvarme til borgerne i Flensborg Kommune. Stadtwerke Flensburg omtales på dansk oftest som byens værker.

Administrationsbygning i Batterigade i Flensborg-Nordstaden

Virksomheden blev oprettet i 1854 ved opførelsen af byens første gasværk i Nystaden. Gasværket var dengang et af de første danske gasværker og det første i Hertugdømmet Slesvig / Sønderjylland. Gadenavnet Gasstraße/Gasgade minder endnu herom. Senere fulgte opbygningen af en central vandforsyning. Byens første vandværk ved Østersøbad blev indviet i 1881. Den pumper op til i dag grundvand op fra undergrunden.

Elforsyningen startede i 1894 med opførelsen af jævnstrøm-elværket i Karlsgade. Dette blev i 1913 erstattet af det nuværende kulkraftværk på Strandvejen. I 1969 begyndte produktionen af fjernvarme og el-værket blev i 1969-71 udbygget til et kraftvarmeværk. 98 % af Flensborgs borgere er i dag forsynet med fjernvarme baseret på kraft-varme-kobling. Ved siden af fossile brændstoffer som kul anvendes efterhånden også biobrændsler som træflis. Der satses på at være CO2-neutral inden 2050. I forbindelse med liberaliseringen af energisektoren kan byens værker nu tilbyde el i hele Tyskland.

Byens værker har desuden dannet en række datterselskaber som byens affaldscenter og byens busselskab (Aktiv Bus).

Eksterne henvisningerRediger

 Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.